Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe

Skoraj polovica podjetij pri izbiri storitev ali opreme IKT upošteva vpliv teh na okolje

49 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi pri izbiri storitev ali opreme IKT upošteva njihov vpliv na okolje. Pri nakupu mobilnega telefona ali računalnika je za osebe, stare 16–74 let, ključna cena (70 %). 59 % jih odslužen mobilni ali pametni telefon hrani v gospodinjstvu.

 • 11. 5. 2023 ob 10:30
 • |
 • brez statusa
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v družbi narašča

17. maja zaznamujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Letos je poudarek na opolnomočenju najmanj razvitih držav z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Slovenija se je v 2022 po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) uvrstila na 11. mesto med državami članicami EU. Digitalizacija je ključna za konkurenčnost in višjo produktivnost, hkrati pa prispeva k doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora s spodbujanjem krožnega gospodarstva pri uporabi IKT in učinkovitejše porabe energije. To je pomembno ob naraščajoči stopnji digitalizacije.

V 2022 so skoraj vse osebe, stare 16–74 let, uporabljale mobilni telefon za zasebne namene (98 %): 85 % pametni telefon in 12 % mobilni telefon s samo osnovnimi funkcijami, npr. možnostjo klicanja ali pošiljanja SMS-sporočil. Povečuje se uporaba pametnih naprav, npr. 49 % oseb je uporabljalo z internetom povezano pametno televizijo (41 % v 2020), 18 % pametne gospodinjske aparate ali naprave, npr. robotski sesalnik, pametni hladilnik, pametno pečico, pametni pralni stroj, pametni aparat za kavo (14 % v 2020).

V podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi je imelo 62 % zaposlenih in samozaposlenih dostop do interneta za službene namene, 37 % pa je podjetje dodelilo prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij. Nadaljuje se digitalizacija poslovanja podjetij, npr. 54 % jih je med drugim uporabljalo orodja za podporo timskega dela in sodelovanja (npr. MS Teams, Slack), 46 % jih je izvajalo sestanke na daljavo. 16 % jih je imelo zapisane smernice, ki dajejo prednost izvedbi sestankov na daljavo prek interneta pred službenimi potovanji.

Desetina investicij v 2021 namenjena informacijsko-komunikacijski opremi

Digitalizacija poslovanja je povezana z investicijami v IKT in njeno uporabo. Leta 2021 so podjetja (z 20 in več zaposlenimi ter vsi poslovni subjekti sektorja država) vložila za okoli 659 milijonov EUR v IKT oz. 11 % več kot v 2019, letu pred razglasitvijo pandemije. 35 % investicij v IKT je bilo namenjenih za računalnike in drugo opremo za avtomatsko obdelavo podatkov (AOP), 20 % za komunikacijske in elektronske naprave ter 45 % za programsko opremo.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihDelež podjetij z ukrepi za zmanjšanje vpliva uporabe IKT na okolje pod povprečjem EU-27

Hkrati s čedalje širšo uporabo IKT se povečuje tudi njen vpliv na okolje. 48 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi je sprejelo ukrepe, ki vplivajo na količino papirja, porabljenega za tiskanje in kopiranje (v EU-27: 66 %), ter 43 % ukrepe, ki vplivajo na porabo energije, potrebne za delovanje opreme IKT, npr. ugašanje opreme, ko ni v uporabi, nakup opreme IKT, ki porabi manj energije (v EU-27: 44 %).

49 % podjetij pri izbiri storitev ali opreme IKT upošteva njihov vpliv na okolje, denimo porabo energije in druge dejavnike, npr. embalaža se lahko reciklira, oprema IKT je enostavno popravljiva (v EU-27: 58 %).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihVeč kot tretjina podjetij opremo IKT, ki ni več v uporabi, obdrži, npr. za rezervne dele ali iz strahu pred razkritjem informacij

Podjetja ravnajo z opremo IKT (računalniki, zasloni, mobilni telefoni), ki je ne uporabljajo več, različno:
 • 78 % podjetij opremo IKT odvrže v namenski zabojnik za elektronske odpadke ali za recikliranje, jo odpelje v zbirni center ali jo pusti trgovcu na drobno, da jo ta ustrezno odvrže (v EU-27: 77 %),
 • 38 % jih opremo obdrži v podjetju, npr. zato, da jo uporabi za rezervne dele, ali iz strahu, da bi se razkrile občutljive informacije (v EU-27: 49 %),
 • 35 % podjetij opremo proda, jo vrne podjetju, od katerega so jo najeli, ali pa jo podari (v EU-27: 28 %).

Pri nakupu mobilnega telefona ali računalnika je najpomembnejša cena


Pri zadnjem nakupu mobilnega ali pametnega telefona, namiznega, prenosnega ali tabličnega računalnika so bile za uporabnike interneta v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem (takih je bilo 89 % oseb, starih 16–74 let) pomembne naslednje značilnosti:
 • za 70 % uporabnikov cena (v EU-27: 73 %),
 • 68 % tehnične lastnosti trdega diska, zmogljivost procesorja (v EU-27: 59 %),
 • 18 % energetska učinkovitost naprave (v EU-27: 24 %),
 • 14 % trajnostna oziroma ekološko primerna zasnova naprave, npr. enostavna nadgradnja, popravilo, ekološka embalaža (v EU-27: 14 %),
 • 11 % možnost podaljšanja delovanja naprave z nakupom podaljšanega jamstva ali garancije (v EU-27: 10 %),
 • 9 % možnost zamenjave staro za novo (v EU-27: 7 %).

Odslužene mobilne ali pametne telefone hranilo v gospodinjstvu več kot polovica oseb


Več kot polovica oseb (ki so uporabljale internet v zadnjih treh mesecih) je mobilni ali pametni telefon, ki so ga nazadnje zamenjale ali nehale uporabljati, hranilo v gospodinjstvu (59 %). 39 % jih je hranilo v gospodinjstvu odslužen prenosni ali tablični računalnik, 24 % pa namizni računalnik. Namizni računalnik je bil najpogostejša vrsta odslužene opreme IKT, odložene med elektronske odpadke, oddane trgovcu ob nakupu nove naprave ali predane podjetju, ki zbira ali reciklira elektronsko opremo (18 %).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihPri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.