Obseg cestnega prometa – vozni kilometri, 2022

Največ kilometrov prevozili z domačimi osebnimi avtomobili zunaj avtocest in hitrih cest

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila lani opravila 20,5 milijarde voznih kilometrov. Domača vozila pa so na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 21,5 milijarde voznih kilometrov. Obseg prometa se je v primerjavi z letom prej povečal.

  • 17. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Približno dvakrat toliko voznih kilometrov prevoženih z domačimi osebnimi avtomobili na dizel kot z osebnimi avtomobili na bencin

Domača cestna motorna vozila so lani na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 21,5 milijarde voznih kilometrov (v nadaljevanju: vkm). To je približno tolikšna razdalja, kot če bi 536-tisočkrat obkrožili Zemljo po ekvatorju. Osebni avtomobili so opravili 77 % ali 16,6 milijarde vkm. Od teh so jih največ opravili osebni avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 10,5 milijarde. Tovorna vozila so prevozila 4,5 milijarde vkm, od tega težka tovorna vozila 2,4 milijarde.

Obseg prometa domačih tovornih vozil na ravni iz leta prej

Domača cestna motorna vozila so opravila za 7 % več voznih kilometrov kot v 2021, ki ga je še zaznamovala epidemija covida-19. Osebni avtomobili so jih prevozili za 9 % več. Število voznih kilometrov se je na letni ravni najizraziteje povečalo pri hibridnih dizelskih osebnih avtomobilih (za 89 %). Obseg prometa, ki so ga opravila tovorna vozila, je ostal na približno enaki letni ravni. 

Štiri petine voznih kilometrov na slovenskih avtocestah in hitrih cestah prevozili z domačimi vozili


Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila lani opravila 20,5 milijarde vkm. Največ voznih kilometrov so v Sloveniji opravili osebni avtomobili, in sicer 16,8 milijarde vkm (82 %). Skoraj 8 milijard vkm (39 %) je bilo prevoženih po avtocestah in hitrih cestah, 12,5 milijarde vkm (61 %) pa po drugih javnih cestah. 

Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah so 80 % vkm prevozila domača vozila in 20 % tuja. Na drugih javnih cestah so domača vozila opravila 95 % vkm, tuja pa le 5 %.

Domača tovorna vozila polovico voznih kilometrov prevozila v tujini


Domača cestna motorna vozila so lani na domačem cestnem omrežju opravila 18,3 milijarde vkm ali 85 % celotnega obsega prometa, ki so ga opravila v tem letu. Pri osebnih avtomobilih je bil ta delež višji (95 %), pri tovornih vozilih pa nižji (50 %), in sicer zaradi težkih tovornih vozil, saj so ta opravila po Sloveniji le 18 % vseh vkm.

Več kot polovico (51 %) vseh vkm na slovenskem cestnem omrežju so prevozili domači osebni avtomobili na drugih javnih cestah. 

Višja rast prometa na avtocestah in hitrih cestah ter med domačimi vozili

Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila lani opravila za 8 % več vkm kot leto prej. Obseg prometa se je na avtocestah in hitrih cestah povečal za 12 % in na drugih javnih cestah za 5 %. 

Promet domačih vozil se je na vseh javnih cestah povečal za 8 %, promet tujih pa za 6 %. 

Z osebnimi avtomobili je bilo prevoženih za 9 % več vkm, z avtobusi in minibusi za 15 % več in s tovornimi vozili za 3 % več. Po drugi strani je promet z mopedi in motorji upadel za 3 %. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju po starosti vozila in vrsti goriva, Slovenija, 2022
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju po starosti vozila in vrsti goriva, Slovenija, 2022
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju po vrsti pogona in goriva, Slovenija
Obseg prometa domačih osebnih avtomobilov na domačem in tujem cestnem omrežju po vrsti pogona in goriva, Slovenija
Domači in tuji potniški in tovorni promet na domačem avtocestnem omrežju, Slovenija, 2022
Domači in tuji potniški in tovorni promet na domačem avtocestnem omrežju, Slovenija, 2022
Obseg prometa domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju po kategorijah vozil, Slovenija
202120221)2022
2021 
mio vkmsprememba v %
Opravljeni vozni kilometri – skupaj20.09721.4696,8
Kolesa z motorjem4037-8,2
Motorna kolesa165163-1,7
Osebni avtomobili15.24516.6068,9
Miniavtobusi897,3
Avtobusi9111222,3
Tovorna vozila4.5474.542-0,1
  lahka tovorna vozila do 3,5 t1.9782.0473,5
  srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t10397-5,7
  težka tovorna vozila nad 12 t2.4662.398-2,8
1) Podatki so začasni.
Obseg prometa domačih in tujih cestnih motornih vozil na domačem cestnem omrežju po kategorijah vozil, Slovenija
202120221)2022
2021 
mio vkmsprememba v %
Opravljeni vozni kilometri – skupaj19.03420.5087,7
Kolesa z motorjem in motorna kolesa210204-2,9
Osebni avtomobili15.42416.8018,9
Avtobusi in miniavtobusi8910214,6
Tovorna vozila3.3113.4012,7
  lahka tovorna vozila do 3,5 t1.9542.0223,5
  srednjetežka tovorna vozila od 3,5 t do 12 t1831830,0
  težka tovorna vozila nad 12 t1.1751.1951,7
1) Podatki so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Potniški promet zajema promet z motorji, osebnimi avtomobili, miniavtobusi in avtobusi.

Za leti 2021 in 2022 so bili uporabljeni dodatni vhodni viri in nadgrajena metodologija izračuna. Zaradi preloma v seriji podatki, z izjemo podatkov o številu voznih kilometrov domačih cestnih motornih vozil na domačem in tujem cestnem omrežju skupaj, niso primerljivi s podatki za predhodna leta. Podrobnejše informacije o metodoloških spremembah so na voljo v posodobljenem metodološkem pojasnilu.

Začasni podatki za leto 2022 bodo postali končni leta 2024, ko bodo objavljeni začasni podatki za leto 2023.

Z objavo teh podatkov so podatki za leto 2021 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.