Prihodi in prenočitve turistov, april 2023

Četrtina vseh tujih prenočitev v občini Ljubljana

V četrtem letošnjem mesecu so imeli turistični nastanitveni obrati 440.000 prihodov turistov ali 17 % več kot leto prej. Prenočitev je bilo nekaj več kot milijon oz. za 13 % več kot lani. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. 

  • 25. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Domačih turistov manj kot lani, tujih pa več

Turistični nastanitveni obrati so poročali o 116.000 prihodih domačih turistov (za 27 % manj kot aprila lani) in 310.000 njihovih prenočitvah (za 22 % manj). Domači turisti so ustvarili 30 % vseh prenočitev, največ v občinah Piran, Brežice in Moravske Toplice.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 324.000 oz. za 48 % več kot pred letom dni. Ustvarili so približno 737.000 prenočitev oz. za 39 % več kot lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. Tuji turisti so prispevali 70 % vseh prenočitev v aprilu. 

Največ turistov iz Italije

Turisti iz Italije so ustvarili skoraj 117.100 prenočitev oz. 16 % vseh tujih. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Tudi turisti iz Nemčije so prav tako največkrat prenočili v Ljubljani, skupno pa so opravili nekaj več kot 94.000 prenočitev (13 %). Sledili so turisti iz sosednjih držav: Avstrije (12 %), Madžarske (6 %) in Hrvaške (5 %). 

Zaznati je trend vračanja turistov s preostalih celin. Združene države Amerike so pristale med deseterico držav z največ prenočitvami v aprilu, prispevale so jih 21.400.

Največ prenočitev v zdraviliških občinah 

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih skoraj 239.000 prenočitev oz. 23 % vseh, največ v občini Brežice. Sledile so obmorske in gorske občine (iz vsake po 21 % vseh prenočitev) ter Ljubljana (18 %). 

Domači turisti so imeli največ prenočitev v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih.

Hoteli ostajajo najbolj priljubljeni

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (542.100 prenočitev oz. 52 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 %). 

V prvih štirih mesecih več kot 3,3 milijona prenočitev

Od začetka januarja do konca aprila je bilo v Sloveniji skupno skoraj 1,3 milijona prihodov turistov in nekaj več kot 3,3 milijona njihovih prenočitev oz. za 15 % več kot leto prej. V tem letu so največ prenočitev prispevali turisti iz Italije, skoraj desetino vseh. 

Domači turisti so ustvarili skoraj 1,3 milijona prenočitev, tuji pa nekaj manj kot 2,1 milijona. Domačih je bilo za 13 % manj, tujih pa za 42 % več kot v istem obdobju lani.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
apr 23jan–apr 23apr 23
apr 22
jan–apr 23
jan–apr 22
apr 23jan–apr 23apr 23
apr 22
jan–apr 23
jan–apr 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj440.0591.276.80816,618,61.047.1363.335.38612,914,5
Domači115.653446.768-27,1-16,0309.7211.284.132-21,7-12,8
Tuji324.406830.04048,352,2737.4152.051.25438,642,3
  iz Italije59.624148.67171,586,7117.051310.77575,496,0
  iz Nemčije34.24062.81728,744,394.014176.73332,147,8
  iz Avstrije36.37790.57019,538,588.994220.87218,340,1
  iz Madžarske18.31544.50849,411,643.565115.54950,76,8
  iz Hrvaške19.812118.28444,853,839.752281.91539,044,5
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
apr 23jan–apr 23apr 23
apr 22
jan–apr 23
jan–apr 22
apr 23jan–apr 23apr 23
apr 22
jan–apr 23
jan–apr 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj440.0591.276.80816,618,61.047.1363.335.38612,914,5
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine76.330287.545-7,213,0238.734919.481-1,714,4
  gorske občine97.823324.17830,110,0222.724898.86129,68,4
  obmorske občine83.759174.5933,10,7223.853473.5234,82,1
  Ljubljana91.445242.79839,353,8187.612508.44231,744,8
  mestne občine36.024113.98230,632,772.523263.82015,421,7
  druge občine54.678133.71220,320,8101.690271.2598,08,9
Nastanitveni obrati
  hoteli232.817734.25514,120,8542.0701.830.72310,716,4
  zasebne sobe, apartmaji, hiše86.433236.30425,113,0216.387672.85421,79,7
  kampi  37.24464.63214,421,090.685168.41411,619,7
  mladinski hoteli19.04545.71238,235,841.851112.67831,424,0
  prenočišča13.81732.08127,022,030.45278.22120,617,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.