Odpadki, 1. četrtletje 2023

Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov znatno manjši

V primerjavi s 1. četrtletjem lani je bila količina zbranih komunalnih odpadkov približno enaka, a se je večji delež teh odložil na odlagališčih. Poleg tega je bilo zbranih več gradbenih odpadkov.

  • 6. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Ključne statistike

V primerjavi s 1. četrtletjem 2022:

  • za 14 % več skupno zbranih odpadkov,
  • za 18 % več zbranih gradbenih odpadkov,
  • za 39 % več zbranih mešanih komunalnih odpadkov,
  • za 10 odstotnih točk manjši delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov,
  • za 83 % več odloženih komunalnih odpadkov.

Količine gradbenih odpadkov še naprej rastejo

Skupno je bilo zbranih skoraj 2,4 milijona ton odpadkov oz. za 14 % več kot v istem obdobju lani. Razlika je nastala zaradi večje količine zbranih gradbenih odpadkov – ta se je povečala za 291.000 ton oz. za 18 % ter je obsegala več kot tri četrtine vseh zbranih odpadkov.

V primerjavi s 1. četrtletjem lani je bila za recikliranje predvidena približno enaka količina odpadkov, 620.000 ton, od tega okrog 11 % v kompostarnah in bioplinarnah. Odpadkov, predvidenih za sežig za energetske namene, je bilo nekaj več kot 17.000 ton oz. za približno tretjino manj. Za 31 % so se povečale količine odpadkov, predvidene za predelavo po postopku zasipanja, kar je predvsem posledica povečanja količine zbranih gradbenih odpadkov, ki se večinoma uporabijo za zasipanje.

Deleža zbranih in odloženih mešanih komunalnih odpadkov višja

Količina zbranih komunalnih odpadkov je bila skoraj enaka kot v istem obdobju lani (243.000 ton), vendar se je izrazito povečala količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, in sicer za 39 %. Ločeno smo zbrali nekaj več kot 65 % komunalnih odpadkov, medtem ko smo jih v 1. četrtletju lani 75 %, v obdobju 2017–2021 pa na letni ravni stalno presegali 70 %. Posledica nižjega deleža ločeno zbranih komunalnih odpadkov je bil tudi večji delež odloženih komunalnih odpadkov (21.800 ton oz. 83-odstotna rast v primerjavi z istim obdobjem lani). Skupna količina odstranjenih odpadkov se je povečala za 17 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Tok odpadkov, Slovenija
Č1 2023 Č1 2023 
Č1 2022
tstopnja rasti (%)
Zbrani odpadki2.383.19814
  od tega komunalni odpadki242.485-1
Odpadki, predvideni za predelavo2.111.26819
  od tega za recikliranje620.6590
  od tega za sežig – uporaba kot gorivo17.235-33
  od tega za zasipanje1.473.37531
Odpadki, predvideni za odstranjevanje116.90117
  od tega za odlaganje56.93540
V podatkih o predelanih in odstranjenih odpadkih so upoštevane količine odpadkov, predvidene za obdelavo po končnih postopkih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za opazovano četrtletje so začasni in postanejo končni z objavo podatkov naslednjega četrtletja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.