Plače zaposlenih pri pravnih osebah, marec 2023

Povprečna plača višja od plače za februar

V primerjavi s plačo za februar je bila povprečna bruto plača za marec tako nominalno kot realno višja za 2,8 %.

  • 22. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.191,85 EUR, neto: 1.423,75 EUR

Povprečna plača za marec 2023 je znašala 2.191,85 EUR bruto oz. 1.423,75 EUR neto. Od plače za februar je bila tako nominalno kot realno višja, in sicer v bruto znesku za 2,8 % oz. v neto znesku za 2,3 %.

V primerjavi s plačo za marec prejšnjega leta je bila nominalno prav tako višja (v bruto znesku za 9,2 %, v neto znesku za 9,0 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 1,2 %, v neto znesku za 1,4 %).

Višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

V primerjavi s plačo za februar se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 3,6 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 0,5 %), v zasebnem sektorju pa za 2,3 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 3.754,03 EUR. V teh dejavnostih se je v primerjavi s plačo za februar tudi najbolj zvišala (za 31,3 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.556,23 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
mar 2023Ø jan–mar 2023mar 2023
feb 2023
mar 2023
mar 2022
Ø jan–mar 2023
Ø jan–mar 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.191,852.156,402,89,210,4
Javni sektor2.453,002.417,953,68,89,4
  od tega sektor država2.402,882.416,020,57,88,4
Zasebni sektor2.075,822.040,012,39,411,0
Neto1.423,751.404,822,39,011,4
Javni sektor1.589,911.568,073,48,610,4
  od tega sektor država1.560,741.568,460,47,89,6
Zasebni sektor1.349,931.332,181,89,212,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.