Indeksi cen življenjskih potrebščin, april 2023

Cene na letni ravni višje za 9,4 %, na mesečni za 1,5 %

Življenjske potrebščine so se aprila na letni ravni v povprečju podražile za 9,4 %, na mesečni pa za 1,5 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, na mesečno pa višje cene počitniških paketov.

  • 28. 4. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija 9,4-odstotna
 
Na letni ravni smo imeli 9,4-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 6,9-odstotno).
 
Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 10,1 %, cene storitev pa za 7,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,0 %, poltrajno blago za 7,6 % in trajno blago za 5,5 %.

K letni inflaciji so največ, 2,7 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 15,8 %). Podražitve električne energije (za 33,5 %) so imele za 0,9 odstotne točke vpliva. Po 0,8 odstotne točke so dodale višje cene storitev in izdelkov v skupinah stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj (za 10,2 %) ter rekreacija in kultura (za 7,5 %). Za 9,6 % dražje storitve restavracij in hotelov so na inflacijo na letni ravni vplivale z 0,7 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še višje cene storitev in izdelkov v zdravstvu (za 10,1 %) ter oblačil in obutve (za 8,3 %).

Po drugi strani so cenejši naftni derivati letno inflacijo ublažili za 0,4 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 17,5 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 4,9 %.


Mesečna rast cen 1,5-odstotna

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,5 %.

K mesečni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve počitniških paketov (za 23,4 %). Višje cene oblačil in obutve (za 6,5 %) so dodale 0,4 odstotne točke. 

Dražje kot prejšnji mesec so bile tudi letalske vozovnice (za 48,0 %), mesečno inflacijo so zvišale za 0,1 odstotne točke. Prav toliko so prispevale za 17,5 % višje cene najema garaž, parkirišč in osebnih vozil. Po 0,1 odstotne točke so dodale še podražitve zobozdravstvenih storitev (za 7,5 %), stanovanjskih najemnin (za 5,6 %), oskrbe z vodo (za 5,0 %), nastanitvenih storitev (za 4,2 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,7 %). 

Po 0,1 odstotne točke so mesečno inflacijo omilile nižje cene farmacevtskih proizvodov (za 4,8 %), novih avtomobilov (za 1,5 %) in naftnih derivatov – pri zadnjih so se tekoča goriva pocenila za 4,0 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 0,3 %.


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,2-odstotna (aprila lani 7,4-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,0-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 9,8 %, cene storitev pa za 8,0 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 11,9 %, poltrajno blago za 7,5 % in trajno blago za 3,9 %.
 
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU marca 6,9-odstotna (mesec prej 8,5-odstotna) in v državah članicah EU 8,3-odstotna (mesec prej 9,9-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (2,9-odstotna), najvišja na Madžarskem (25,6-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,4 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
apr 2023
apr 2022
apr 2023
mar 2023 
apr 2023 
dec 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
apr 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj9,41,52,49,8123,44
01 Hrana in brezalkoholne pijače15,8-0,14,318,1140,28
02 Alkoholne pijače in tobak7,4-0,34,58,8123,67
03 Oblačila in obutev8,36,52,95,0110,29
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo13,70,60,013,0135,91
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,20,42,211,4124,38
06 Zdravstvo10,10,33,77,5120,77
07 Prevoz2,90,90,14,5113,58
08 Komunikacije3,70,10,02,9103,19
09 Rekreacija in kultura7,57,54,68,3112,45
10 Izobraževanje4,01,02,52,6117,63
11 Restavracije in hoteli9,61,02,410,8132,16
12 Raznovrstno blago in storitve7,30,72,67,1120,74
  Blago10,10,41,910,9123,51
  Storitve7,93,93,47,6123,38
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
apr 2023
apr 2022
apr 2023
mar 2023 
apr 2023 
dec 2022
jan–apr 2023
jan–apr 2022
apr 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj9,21,02,19,7124,14
01 Hrana in brezalkoholne pijače16,2-0,14,718,5140,31
02 Alkoholne pijače in tobak7,2-0,34,48,6123,56
03 Oblačila in obutev8,05,72,04,9108,23
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo15,80,3-0,615,3138,57
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj8,40,42,09,4119,75
06 Zdravstvo11,32,03,28,0124,68
07 Prevoz1,40,5-0,83,2114,46
08 Komunikacije1,40,30,50,8101,88
09 Rekreacija in kultura6,73,63,06,9113,59
10 Izobraževanje3,50,82,02,5115,83
11 Restavracije in hoteli10,20,81,811,3134,38
12 Raznovrstno blago in storitve7,90,73,17,9121,30
  Blago9,80,31,610,7122,78
  Storitve8,02,42,97,7125,35
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.