Energetika, marec 2023

Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem marcu

Proizvodnja električne energije se je marca v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.

  • 25. 4. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.046 GWh in se je v primerjavi s februarjem povečala za 9 %, v primerjavi s prejšnjim marcem pa zmanjšala za 7 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 62 % večja, v termoelektrarnah za 40 % manjša in v jedrski elektrarni za 2 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 39 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 905 GWh, izvozili pa 881 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim februarjem sta bila uvoz in izvoz večja - prvi se je povečal za 22 %, drugi pa za 30 %.

Poraba električne energije večja kot mesec prej

Gospodinjstva so marca porabila 315 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 640 GWh, pri čemer je poraba v izobraževalni dejavnosti znašala 17 GWh. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjeni dejavnosti, obsegala je 25 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in upad na letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri zemeljskem plinu. Oskrba pri tej spremljani kategoriji se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 11 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 220 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 34 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 29 %, črnim premogom in antracitom za 28 %, motornim bencinom za 19 %, dizelskim gorivom za 16 %, utekočinjenim naftnim plinom za 16 % in koksom za 5 %.

V primerjavi s prejšnjim marcem pa so upadle količine oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 72 %, črnim premogom in antracitom za 41 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 38 %, rjavim premogom in lignitom za 35 %, zemeljskim plinom za 18 % in utekočinjenim naftnim plinom za 7 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, marec 2023
Električna energija, Slovenija
mar
2022
feb
2023
mar
2023
mar 2023
mar 2022
mar 2023
feb 2023
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.2231.0461.138–79
  od tega hidroelektrarne1922473116226
  od tega termoelektrarne489294293–400
  od tega jedrska elektrarna51049351825
Uvoz741851905226
Izvoz6777288813021
Razpoložljiva električna energija1.2591.1391.126–11–1
Poraba gospodinjstva338332315–7–5
Poraba poslovni subjekti688590640–78
Oskrba z energenti, Slovenija
mar
2022
feb
2023
mar
2023
mar 2023
mar 2022
mar 2023
feb 2023
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)696319409–4128
Koks (t)2.0811.9612.058–15
Rjavi premog in lignit (t)335.113212.831216.655–352
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)8.7667.0698.179–716
Motorni bencin, neosvinčen (t)36.45729.45535.091–419
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)4.7559821.320–7234
Dizelsko gorivo (t)151.755111.791129.995–1416
Kurilno olje, ekstra lahko (t)26.96212.98716.705–3829
Drugi naftni proizvodi (t)6.6982.1947.0245220
Zemeljski plin (1.000 Sm3)95.77087.96478.418–18–11
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.