Plače zaposlenih pri pravnih osebah, februar 2023

Povprečna plača nižja od plače za januar

Povprečna bruto plača za februar 2023 je znašala 2.132,58 EUR. Od plače za januar 2023 je bila nižja (nominalno za 0,6 % oz. realno za 1,3 %), od plače za februar 2022 pa višja (nominalno za 10,7 % oz. realno za 1,3 %).

  • 24. 4. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.132,58 EUR, neto: 1.391,65 EUR

Povprečna bruto plača za februar 2023 je znašala 2.132,58 EUR. Od plače za januar je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,3 %. Povprečna neto plača je znašala 1.391,65 EUR in je bila od plače za januar nominalno nižja za 0,5 %, realno pa za 1,2 %.

V primerjavi s plačo za februar prejšnjega leta je bila višja: nominalno v bruto znesku za 10,7 % (oz. realno za 1,3 %), v neto znesku pa za 12,2 % (oz. realno za 2,7 %).

Plača nekoliko višja le v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za januar se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju zvišala (za 0,6 %), v javnem sektorju pa znižala (za 2,8 %). V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nižja za 2,5 %.

Od slovenskega povprečja višja le v osrednjeslovenski statistični regiji

Najvišjo povprečno bruto plačo so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (z 2.397,82 EUR je bila za 12,4 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (s 1.842,68 EUR je bila za 13,6 % nižja od slovenskega povprečja).

Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.860,13 EUR), sledile so finančne in zavarovalniške dejavnosti (2.859,11 EUR). Najnižja je bila v dejavnosti gostinstvo (1.542,82 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
feb 2023Ø jan–feb 2023Ø dec 2022–feb 2023feb 2023
jan 2023
feb 2023
feb 2022
Ø jan–feb 2023
Ø jan–feb 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.132,582.138,652.145,57-0,610,711,1
Javni sektor2.366,672.400,432.415,40-2,89,59,7
  od tega sektor država2.391,612.422,592.428,18-2,59,08,7
Zasebni sektor2.028,462.022,072.025,370,611,311,8
Neto1.391,651.395,341.403,41-0,512,212,7
Javni sektor1.538,071.557,151.567,20-2,411,211,3
  od tega sektor država1.555,061.572,321.574,07-2,210,810,5
Zasebni sektor1.326,531.323,281.330,460,512,813,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.