Registracije in začetki stečajev pravnih enot, marec 2023

Število stečajev in registracij po dveh mesecih upadanja znova naraslo

Mesečno je bilo za 4,0 % več registracij in za 31,7 % več stečajev. Četrtletno je bila rast stečajev v vseh primerjavah največja v gostinstvu.

  • 9. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Registracij na mesečni in četrtletni ravni več

Skupno se je število registracij povečalo v vseh časovnih primerjavah – v primerjavi z mesecem prej za 4,0 %, marcem lani za 3,4 % in povprečjem 2015 za 20,6 %. 

Tudi v primerjavi s četrtletjem prej, z istim lanskim četrtletjem in povprečjem 2015 je bilo registracij več (za 3,0 %, 3,6 % in 18,3 %). 

Med vsemi opazovanimi dejavnostmi je v primerjavi s četrtletjem prej in istim četrtletjem lani število registracij najbolj upadlo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,1 % in 10,1 %). V primerjavi s povprečjem 2015 pa se je število zmanjšalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 28,6 %).

Na četrtletni ravni je bila rast najvišja v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,8 %), v primerjavi z istim lanskim četrtletjem v gostinstvu (za 25,2 %), glede na povprečje 2015 pa v gradbeništvu (za 61,8 %).

Četrtletno v vseh primerjavah največja rast stečajev v gostinstvu

Stečajev je bilo na mesečni ravni in v primerjavi s povprečjem 2015 več (za 31,7 % oz. 4,8 %). Manj jih je bilo v primerjavi z istim mesecem leto prej (za 6,2 %). 

V 1. četrtletju letos je število stečajev v primerjavi s predhodnim zraslo za 4,2 % in v primerjavi z istim četrtletjem leto prej za 1,2 %. Po drugi strani je v primerjavi s povprečjem 2015 upadlo (za 7,9 %).

Skupno se je v 1. četrtletju v vseh časovnih primerjavah število stečajev najbolj povečalo v gostinstvu: v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 80,0 %, v primerjavi z istim četrtletjem leto prej za 73,1 % in glede na povprečje 2015 za 87,5 %.

Na četrtletni ravni se je število najizraziteje zmanjšalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 45,5 %) ter dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 30,4 %). 

V primerjavi z istim četrtletjem lani in povprečjem 2015 pa smo največji upad zaznali v dejavnosti izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij (za 61,5 % oz. 65,0 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SIStat.

Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot v stopnjah rasti (%), desezonirani podatki, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
Č1 2023
Č4 2022
Č1 2023
Č1 2022
Č1 2023
Ø 2015
Č1 2023
Č4 2022
Č1 2023
Č1 2022
Č1 2023
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve, skupaj3,03,618,34,21,2-7,9
B–E Industrija5,1-0,43,813,013,0-29,7
F Gradbeništvo0,07,061,813,79,414,9
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil-0,19,9-28,6-30,4-41,8-43,4
H Promet in skladiščenje11,86,732,7-24,20,058,7
I Gostinstvo8,925,241,880,073,187,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti-7,1-10,116,6-45,50,0-17,2
K–N Finančne, zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami, strokovne in druge poslovne dejavnosti7,01,68,520,517,5-20,7
P–S Izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij-1,90,942,3-18,9-61,5-65,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.