Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, marec 2023

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni

Vrednost v marcu 2023 opravljenih gradbenih del je bila za 3,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu prej, in za 28,3 % višja od vrednosti del, opravljenih marca lani.

  • 15. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot mesec prej … 

Na mesečni ravni je bila vrednost v marcu opravljenih gradbenih del višja za 3,2 %. Vendar sta se zvišali le vrednosti teh del na stavbah (za 1,8 %) in vrednost specializiranih gradbenih del (za 9,0 %), medtem ko je bila vrednost na gradbenih inženirskih objektih za 3,0 % nižja. 

… prav tako v primerjavi s prejšnjim marcem … 

Vrednost v marcu opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 28,3 %. Na letni ravni so se zvišale vrednosti vseh vrst del: pri stavbah za 27,6 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 23,6 % in pri specializiranih gradbenih delih za 39,3 %. 

… in tudi v primerjavi s prvim četrtletjem prejšnjega leta

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih treh mesecih tega leta, je bila za 23,5 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju lani. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: pri stavbah za 25,6 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 24,0 % in pri specializiranih gradbenih delih za 25,3 %.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
mar 2023
feb 2023 
mar 2023
mar 2022
jan–mar 2023
jan–mar 2022
sprememba v %
Gradbeništvo3,228,323,5
  gradnja stavb1,827,625,6
  gradnja inženirskih objektov-3,023,624,0
  specializirana gradbena dela9,0 M39,3 M25,3 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.