Prihodi in prenočitve turistov, marec 2023

V prvem spomladanskem mesecu največ prenočitev v zdraviliških občinah

Marca so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 277.000 prihodov turistov in 715.000 njihovih prenočitev; prvih je bilo za 5 % več, drugih pa za 1 % manj kot pred letom dni. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Kranjska Gora.

  • 25. 4. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Domačih turistov za petino manj kot lani, tujih pa za toliko več

Turistični nastanitveni obrati so poročali o 112.000 prihodih domačih turistov, 18 % manj kot marca lani. Prenočitev je bilo nekaj več kot 311.000, kar je bilo za 20 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Kranjska Gora in Podčetrtek.

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 165.000, kar je bilo za 30 % več kot marca 2022. Ustvarili so približno 404.000 prenočitev oz. za 21 % več kot lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Kranjska Gora. Tuji turisti so prispevali 57 % vseh prenočitev v marcu.

Skoraj enako število prenočitev turistov iz Italije in Avstrije

Turisti iz Italije so ustvarili skoraj 53.800 prenočitev oz. 13 % vseh tujih. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Turisti iz Avstrije so opravili 53.600 prenočitev, največ v občini Moravske Toplice. Sledili so turisti iz Hrvaške (10 %), Nemčije (9 %) in Madžarske (6 %). 

Največ prenočitev v zdraviliških občinah 

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih 30 % vseh prenočitev. Skoraj 45 % teh so našteli v treh občinah: Moravske Toplice, Podčetrtek in Brežice. Sledile so gorske občine (20 % vseh prenočitev), obmorske občine in Ljubljana (iz vsake po 16 %). 

Glavnina turističnih prenočitev v hotelih 

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (426.500 prenočitev oz. 60 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (16 %). 

V prvem četrtletju več kot 2 milijona turističnih prenočitev

Od začetka januarja do konca marca je bilo v Sloveniji skupno 837.000 prihodov turistov in skoraj 2,3 milijona njihovih prenočitev oz. za 15 % več kot leto prej. 

Domači turisti so ustvarili 974.000 prenočitev, tuji pa 1,3 milijona. Domačih je bilo za desetino manj, tujih pa za 45 % več kot v istem obdobju lani.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
mar 23jan–mar 23mar 23
mar 22
jan–mar 23
jan–mar 22
mar 23jan–mar 23mar 23
mar 22
jan–mar 23
jan–mar 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj277.329836.7495,119,6715.2132.288.250-1,315,2
Domači111.942331.115-18,1-11,2311.281974.411-20,3-9,5
Tuji165.387505.63430,054,9403.9321.313.83920,944,5
  iz Italije27.46289.04745,798,553.774193.72446,5111,0
  iz Avstrije21.64354.19341,155,053.643131.87848,360,1
  iz Hrvaške19.39698.47235,755,738.653242.16325,445,5
  iz Nemčije13.54928.57759,168,937.47382.71956,670,7
  iz Madžarske9.43526.193-21,7-5,223.66671.984-25,3-9,2
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
mar 23jan–mar 23mar 23
mar 22
jan–mar 23
jan–mar 22
mar 23jan–mar 23mar 23
mar 22
jan–mar 23
jan–mar 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj277.329836.7495,119,6715.2132.288.250-1,315,2
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine64.268211.215-0,422,7212.551680.747-0,721,4
  gorske občine57.114226.355-6,93,1144.136676.137-16,52,8
  obmorske občine44.11590.834-2,0-1,3115.767249.670-5,2-0,2
  Ljubljana54.792151.35329,964,1115.516320.83025,953,7
  mestne občine26.39277.95812,633,861.623191.2974,524,3
  druge občine30.64879.03411,621,265.620169.5690,59,5
Nastanitveni obrati
  hoteli172.652501.4388,824,2426.5201.288.6533,319,0
  zasebne sobe, apartmaji, hiše41.690149.871-5,67,0112.660456.467-13,74,8
  počitniški domovi9.43226.0457,515,429.68284.087-4,013,7
  kampi  9.61127.38812,231,326.47377.7299,430,9
  mladinski hoteli10.37526.66713,334,025.91670.827-7,520,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.