Turistična potovanja domačega prebivalstva, 4. četrtletje 2022

Zasebno potovalo 28 % prebivalcev

Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so v lanskem zadnjem četrtletju opravili 1,2 milijona turističnih potovanj, od tega je bilo največ zasebnih. V primerjavi z istim obdobjem leto prej se je povečalo število potovanj v tujino.

  • 24. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Pomanjkanje prostega časa in finančni razlogi od potovanja odvrnili največ domačih turistov 

V oktobru, novembru in decembru 2022 je na vsaj eno turistično potovanje (zasebno in/ali poslovno) odšlo 517.000 oziroma skoraj 30 % prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. Nekaj več kot 70 % se jih za potovanje v tem obdobju ni odločilo. 

Izmed tistih, ki v opazovanem obdobju niso zasebno potovali, jih je največ (29 %) kot glavni razlog za to navedlo pomanjkanje prostega časa. 23 % jih ni potovalo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, 18 % zaradi zdravstvenih razlogov, nekaj pa jih ni čutilo potrebe po potovanju (15 %). 

Več kot milijon zasebnih potovanj

Prebivalci Slovenije so v zadnjem četrtletju lani opravili okoli 1,2 milijona turističnih potovanj. Med temi je bilo nekaj več kot milijon (90 %) zasebnih potovanj. 

Polovica teh potovanj je bila opravljena na domačih tleh, polovica pa v tujini. Ponovno je bila najbolj priljubljena tuja destinacija Hrvaška. Največ domačih turistov je za prevoz uporabilo osebna motorna vozila (85 %), 5 % jih je potovalo z avtobusom in 8 % z letalom. 

V povprečju je domači turist na zasebnem potovanju potrošil 90 EUR na dan. V Sloveniji so dnevni izdatki znašali 62 EUR, v tujini pa 107 EUR. Več domačih turistov v nenajetih nastanitvenih obratih

Prebivalci Slovenije so v opazovanem obdobju ustvarili okoli 3,7 milijona vseh prenočitev, od tega jih je bilo 3,3 milijona zasebnih. V povprečju so domači turisti na turističnem potovanju in na potovanju zasebne narave prenočili 3,2-krat. 

Največ prebivalcev Slovenije je na zasebnih potovanjih bivalo pri sorodnikih in prijateljih (34 %), 26 % jih je izbralo hotele in podobne objekte, 22 % pa se jih je odpravilo v lastna počitniška bivališča. Na svojih potovanjih v tujini so se najpogosteje odločili za bivanje v najetih nastanitvenih obratih, kot so hoteli in podobni objekti, v Sloveniji pa največ za nenajete nastanitvene objekte.

Več poslovnih potovanj opravljenih v tujini

Najmanj enega poslovnega potovanja se je v opazovanjem obdobju udeležilo 86.000 (17 %) prebivalcev. Skupno je bilo opravljenih okoli 111.000 poslovnih potovanj, od tega 69 % v tujino. Udeleženci poslovnih potovanj so največ izdatkov namenili nastanitvi; njihova povprečna dnevna poraba pa je obsegala 165 EUR. 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.