Plače zaposlenih pri pravnih osebah, januar 2023

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za december 2022

Povprečna bruto plača za januar 2023 je znašala 2.144,72 EUR. Od plače za december 2022 je bila nižja, in sicer nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,9 %.

  • 22. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.144,72 EUR, neto: 1.399,03 EUR

Povprečna bruto plača za januar 2023 je znašala 2.144,72 EUR. Od plače za december 2022 je bila nižja, nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna neto plača je znašala 1.399,03 EUR in je bila od plače za december 2022 nominalno nižja za 1,4 %, realno pa za 1,6 %.

V primerjavi s plačo za januar prejšnjega leta pa je bila višja: nominalno v bruto znesku za 11,5 % (oz. realno za 1,4 %), v neto znesku pa za 13,2 % (oz. realno za 2,9 %).

Plača nekoliko nižja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem

V primerjavi s plačo za december 2022 se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju znižala za 0,8 %, v javnem sektorju pa za 0,5 %. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nekoliko višja od plače za december 2022 (za 0,6 %).

Bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.053,79 EUR), sledila je plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.044,09 EUR). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.528,96 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
jan 2023Ø nov 2022–jan 2023jan 2023
dec 2022
jan 2023
jan 2022
EURindeks
Bruto2.144,722.182,8599,3111,5
Javni sektor2.434,122.444,1099,5109,9
  od tega sektor država2.453,502.414,14100,6108,4
Zasebni sektor2.015,682.066,4099,2112,4
Neto1.399,031.432,7498,6113,2
Javni sektor1.576,201.586,4599,3111,5
  od tega sektor država1.589,551.562,45100,8110,2
Zasebni sektor1.320,031.364,2298,2114,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.