Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, januar 2023

Živalski proizvodi pri pridelovalcih dražji kot pred enim letom

V primerjavi s prejšnjim januarjem so se cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih zvišale v povprečju za 24,5 %. Najbolj so se podražili živalski proizvodi in žita.

  • 24. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečne cene živalskih proizvodov pri pridelovalcih na letni ravni višje

Živali in živalski proizvodi pri pridelovalcih so se podražili skoraj za tretjino. Porast je bil najizrazitejši pri živalskih proizvodih. Cena mleka je bila skoraj za polovico višja kot pred letom dni. Od živali za zakol so najbolj porasle cene prašičev, v povprečju za 40,7 %.

Cene rastlinskih pridelkov so se dvignile za 6,5 %. V primerjavi z letom prej so bile zelenjadnice dražje za 18,5 %, sadje pa za 1,6 %.

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo nižja

Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila skoraj za tretjino višja kot v prejšnjem januarju. Na dvig  je vplivala predvsem višja vrednost odkupljenih pridelkov v skupini živinoreja. Najbolj sta zrasli vrednosti odkupljenega mleka in perutnine. 

Višja je bila tudi vrednost odkupljenih pridelkov v skupini sadjarstvo in vinogradništvo. Vrednost odkupljenih pijač se je dvignila za 14,3 %. 

Vrednost odkupljenih pridelkov v skupini poljedelstvo pa se je znižala za 15,3 %. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je upadla za 36,1 %, vrednost krompirja pa približno za tretjino. Na znižanje so vplivale manjše količine odkupljenih pridelkov.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
jan 2023
Ø 2015
jan 2023
jan 2022
KMETIJSTVO SKUPAJ157,59124,5
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic158,68129,6
RASTLINSKI PRIDELKI167,23106,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic203,07110,4
Žita 175,52165,2
Industrijske rastlinezz
Zelenjadnice, sadike in cvetje128,10107,9
  zelenjadnice148,98118,5
  sadike in cvetje112,3099,0
Krompir (vključno seme)332,98107,2
Sadjarstvo184,30101,6
Vino123,38112,4
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI154,43132,5
Živali za zakol134,37121,5
Živalski proizvodi174,02142,2
z statistično zaupno
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
jan 2023jan 2023
dec 2022 
jan 2023
jan 2022
mio. EUR1) indeks
SKUPAJ60,086,8130,1
Poljedelstvo1,746,784,7
Sadjarstvo in vinogradništvo3,339,7116,1
Živinoreja54,896,4133,4
Drugi rastlinski pridelki2) 0,162,1103,1
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
2) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.