Prihodi in prenočitve turistov, februar 2023

Domači turisti največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v gorskih

Februarja so v turističnih nastanitvenih obratih našteli 282.000 prihodov turistov in 792.000 njihovih prenočitev. To je bilo za 14 % več kot leto prej. Največ prenočitev je bilo v občini Kranjska Gora, edini z več kot 100.000 prenočitvami. Sledile so Ljubljana, Bohinj in Piran. 

  • 24. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Prenočitev turistov nekaj manj kot pred epidemijo

Domači turisti so prispevali 46 % vseh prenočitev, največ jih je bilo v občinah Kranjska Gora, Piran in Zreče. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 119.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 366.000 prenočitvah; to je bilo za 11 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta in za 5 % manj kot februarja 2020. 

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 163.000. Ustvarili so približno 426.000 prenočitev. To je bilo za 5,5 % manj kot pred tremi leti oz. za 48 % več kot lani. Največkrat so prenočili v občinah Ljubljana, Kranjska Gora in Maribor. 

Največ tujih turistov iz Hrvaške 

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Hrvaške, skoraj 94.700 oz. 22 % prenočitev vseh tujih turistov. Največkrat so prenočili v občini Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Italije (11 %), Avstrije in Srbije (iz vsake po 10 %) ter Madžarske (6 %). 

Občina Zreče med najbolj obiskanimi

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo ustvarjenih 34 % vseh prenočitev, največji delež med njimi je imela Kranjska Gora. Sledile so zdraviliške občine (30 % vseh prenočitev), Ljubljana (12 %) in obmorske občine (9 %). 

Zreče so bile po deležu prenočitev med vsemi občinami na petem mestu, po prenočitvah domačih turistov pa na tretjem. 
 
Več kot polovica turističnih prenočitev v hotelih 

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (425.600 prenočitev oz. 54 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (22 %). 

V prvih dveh mesecih največ turistov iz Hrvaške

Januarja in februarja je bilo v Sloveniji skupno 559.000 prihodov turistov in skoraj 1,6 milijona njihovih prenočitev oz. za 25 % več kot leto prej. 

Domačih turistov je bilo za 3 % manj, tujih pa za 58 % več kot v istem obdobju lani. Turisti iz Hrvaške so ustvarili skoraj četrtino vseh tujih prenočitev do zdaj. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
feb 23jan–feb 23feb 23
feb 22
jan–feb 23
jan–feb 22
feb 23jan–feb 23feb 23
feb 22
jan–feb 23
jan–feb 22
število
število
stopnja rasti (%)
stopnja rasti (%)
število
število
stopnja rasti (%)
stopnja rasti (%)
Skupaj282.395559.42013,428,4792.3431.573.03713,724,7
Domači119.074219.173-17,2-7,2366.225663.130-10,6-3,4
Tuji163.321340.24755,370,8426.118909.90748,458,2
  iz Hrvaške38.09679.07667,961,594.661203.51062,450,1
  iz Italije23.56461.58558,6136,846.635139.95069,1153,9
  iz Avstrije17.66632.55048,266,041.77378.23551,969,4
  iz Srbije13.78527.45779,993,841.07686.75874,280,3
  iz Madžarske9.01116.758-2,67,724.85448.318-13,21,5
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
feb 23jan–feb 23feb 23
feb 22
jan–feb 23
jan–feb 22
feb 23jan–feb 23feb 23
feb 22
jan–feb 23
jan–feb 22
število
število
stopnja rasti (%)
stopnja rasti (%)
število
število
stopnja rasti (%)
stopnja rasti (%)
Skupaj282.395559.42013,428,4792.3431.573.03713,724,7
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine76.668146.94719,136,5239.993468.19622,235,0
  gorske občine86.068169.241-1,17,0269.620532.0013,49,7
  obmorske občine25.48246.719-18,2-0,872.970133.903-11,24,7
  Ljubljana43.92396.56160,792,994.646205.31452,075,5
  mestne občine26.25651.56640,048,063.903129.67433,636,5
  druge občine23.99848.38618,428,251.211103.9498,116,0
Nastanitveni obrati
  hoteli162.845328.78616,834,2425.614862.13315,428,7
  zasebne sobe, apartmaji, hiše55.819108.1812,412,8175.172343.8074,512,7
  apartmajska naselja  9.72717.53526,142,531.36057.43023,137,4
  počitniški domovi8.40816.61313,520,329.30854.40524,626,4
  kampi  9.50217.77719,944,626.89151.25626,445,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.