Elektronske komunikacijske storitve, 4. četrtletje 2022

Število uporabnikov mobilnega omrežja še naprej narašča

Uporabniki so v zadnjem lanskem četrtletju iz domačih mobilnih omrežij opravili manj odhodnih klicev in manj telefonskega prometa. Poslali so tudi manj SMS-sporočil. MMS-sporočil je bilo približno toliko kot leto prej, prenos podatkov pa se je povečal.

  • 20. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Uporabnikov mobilnega omrežja vse več

Ob koncu zadnjega četrtletja lani je bilo v Sloveniji skoraj 2.675.000 uporabnikov mobilnega omrežja. Na letni ravni se je njihovo število dvignilo za 3 %. Več je bilo tako naročnikov kot predplačnikov. Rast je bila največja pri poslovnih naročnikih, in sicer 4-odstotna. 

Uporabniki klicali manj in telefonirali krajši čas

Skupno je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 483 milijonov odhodnih telefonskih klicev. To je bilo za 3 % manj kot v istem četrtletju leto prej, pri čemer je bilo število domačih odhodnih klicev prav tako manjše za 3 %. Število mednarodnih odhodnih klicev je ostalo na enaki letni ravni. 
Skupno je bilo izmerjenih skoraj 22 milijonov ur odhodnega prometa iz slovenskih mobilnih omrežij oz. za 7 % manj kot v istem četrtletju leto pred tem. Domači promet je prav tako upadel za 7 %, mednarodni pa za 8 %. 

Število poslanih MMS-sporočil tako zasebnih kot poslovnih uporabnikov ostalo na enaki letni ravni

Poslanih je bilo skoraj 566 milijonov SMS-sporočil, kar je bilo za 7 % manj kot v 4. četrtletju 2021. Zasebni uporabniki so jih poslali za 9 % manj, poslovni uporabniki za 2 % manj. Poleg tega so uporabniki poslali tudi skoraj 31 milijonov MMS-sporočil ali približno toliko kot leto prej.
 
Prenos podatkov prek mobilnega omrežja še raste

Prek mobilnega omrežja je bilo prenesenih več kot 94 milijonov gigabajtov podatkov, kar je največ doslej. Uporabniki, tako poslovni kot zasebni, so prenesli za 44 % več podatkov kot v zadnjem četrtletju leto prej. 

Več samo priključkov do interneta prek optičnega dostopa

Ob koncu zadnjega četrtletja 2022 je bilo v Sloveniji za dostop do interneta v uporabi skoraj 683.000 širokopasovnih priključkov ali za 2 % več kot leto prej. Povečalo se je samo število priključkov z optičnim dostopom, za 9 %, in doseglo več kot polovični delež med vsemi širokopasovnimi priključki (52 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Poslana SMS-sporočila, Slovenija
Poslana SMS-sporočila, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu, Slovenija
Elektronske komunikacijske storitve, Slovenija
Č4 20222022Č4 2022
Č4 2021
Č4 2022
Č3 2022
2022
2021
številosprememba v %
Fiksna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)1)3)4)66.248281.846-22,12,7-18,7
  domači62.509265.797-22,12,9-18,5
  mednarodni3.73916.050-23,1-0,1-22,6
Priključki klasične telefonije2) 61.600--15,1-4,3-
VoIP-priključki2) 604.734--1,20,0-
Mobilna telefonija
Odhodni promet (1.000 minut)3)4)1.294.0535.145.850-6,68,6-5,6
  domači1.262.9435.004.957-6,69,8-5,6
  mednarodni31.110140.892-8,1-23,9-4,9
Uporabniki mobilnega omrežja2)2.674.900-2,60,5-
  naročniki mobilnega omrežja2)2.189.173-2,80,8-
  predplačniki mobilnega omrežja2)485.727-1,6-1,0-
Poslana SMS-sporočila (1.000)565.5752.248.141-7,27,1-1,5
Prenos podatkov na mobilnem širokopasovnem dostopu (1.000 GB)94.324318.30243,818,135,4
Dostop do interneta
Širokopasovni priključki2)682.995-1,70,5-
  priključki optičnega dostopa2)357.968-9,52,4-
- ni podatka ali izračun ni smiseln
1) Govorni promet brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
2) Konec ustreznega četrtletja.
3) Podatki v tisočih minutah so v komentarju preračunani v ure.
4) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Začasni podatki za 4. četrtletje 2022 bodo postali končni konec marca 2024, ko bodo objavljeni začasni podatki za 4. četrtletje 2023. V končnih podatkih bodo upoštevani morebitni popravki oz. revizije, ki se bodo izvedli med letom.
 
Z objavo teh podatkov so podatki za 4. četrtletje 2022 postali končni. Revidirani podatki so bili vneseni tudi v podatkovno bazo SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.