Delovno aktivno prebivalstvo, januar 2023

Delovno aktivnih oseb manj kot mesec prej

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo za 0,9 %, na približno 926.700. Povprečna starost delovno aktivnih se je v primerjavi z letom 2021 zvišala za 0,2 leta.

  • 16. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ključne statistike raziskovanja:

  • približno 926.700 delovno aktivnih (0,9 % manj kot mesec prej in 1,9 % več kot januarja 2022);
  • približno 828.000 zaposlenih (1,0 % manj kot mesec prej in 1,8 % več kot januarja 2022);
  • približno 98.700 samozaposlenih (0,6-odstotno znižanje na mesečni ravni in 2,4-odstotno povečanje na letni ravni);
  • 3,8-odstotno znižanje števila delovno aktivnih v gradbeništvu na mesečni ravni;
  • 43,5 leta je bila povprečna starost delovno aktivnih v letu 2022.

Delovno aktivnih na mesečni ravni manj

Število delovno aktivnih oseb se je v primerjavi z decembrom zmanjšalo za 0,9 % oz. za nekaj več kot 8.600. Zaposlenih je bilo za 1,0 % ali približno 8.100 manj, samozaposlenih pa za 0,6 % ali približno 600 manj. Na letni ravni se je število delovno aktivnih povečalo, in sicer za 1,9 %. Več je bilo tako zaposlenih (za 1,8 %) kot samozaposlenih (za 2,4 %).

Na mesečni ravni je upadlo tako število delovno aktivnih moških kot delovno aktivnih žensk. Prvih za 1,4 % (na približno 509.700), drugih pa za 0,3 % (na približno 417.000). Na letni ravni pa je bilo obojih več – delovno aktivnih moških za 2,0 %, žensk pa za 1,7 %.

Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni ravni zmanjšalo tako v javnem kot zasebnem sektorju, tako med moškimi kot med ženskami. V javnem sektorju je upadlo na nekaj več kot 246.400 (ali za 0,5 %), v zasebnem pa na približno 680.200 (ali za 1,1 %). V prvem je bilo delovno aktivnih moških za 0,8 % ali za nekaj več kot 700 manj, žensk pa za 0,3 % ali za približno 400 manj. V drugem se je število delovno aktivnih moških znižalo za približno 6.600 (ali za 1,5 %), število žensk pa za nekaj več kot 900 (ali za 0,4 %).

Upad v skoraj vseh dejavnostih

Število delovno aktivnih oseb se je v mesečni primerjavi najbolj znižalo v gradbeništvu (na okoli 73.700 ali za 3,8 %) ter v predelovalnih dejavnostih (na približno 211.700 ali za 1,2 %). Na letni ravni smo ugotovili rast v obeh dejavnostih: v gradbeništvu za 6,3 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 1,6 %.

Med dejavnostmi v gradbeništvu je v primerjavi z mesecem prej število delovno aktivnih najbolj upadlo v specializiranih gradbenih delih, natančneje v dejavnosti inštaliranje pri gradnjah, in sicer za približno 1.100 oseb ali za 6,5 %. Med predelovalnimi dejavnostmi pa se je število delovno aktivnih najbolj znižalo v proizvodnji vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje, in sicer za nekaj več kot 900 ali za 60 %.

Delovno aktivne ženske v povprečju starejše od moških

Povprečna starost delovno aktivnih je leta 2022 znašala 43,5 leta; to je bilo 0,2 leta več kot v prejšnjem letu. Povprečna starost delovno aktivnih moških je znašala 43,1 leta, žensk pa 43,9 leta. Časovna serija podatkov od leta 2002 naprej kaže, da so delovno aktivne ženske od leta 2012 naprej v povprečju starejše od moških. Razlog gre iskati v tem, da se ženske v povprečju šolajo dlje in posledično pozneje vstopijo na trg dela. Pokojninska reforma iz leta 2012 pa je prinesla tudi postopno izenačenje spolov glede dviga upokojitvene starosti na 65 let ter bonuse za ostajanje v zaposlitvi po izpolnitvi minimalnih pogojev za upokojitev.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečna starost delovno aktivnih oseb po spolu, Slovenija
Povprečna starost delovno aktivnih oseb po spolu, Slovenija
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
jan 2023 jan 2023 
dec 2022
jan 2023
jan 2022
številostopnja rasti (%)
Delovno aktivno prebivalstvo926.691–0,91,9
Zaposlene osebe828.002–1,01,8
   pri pravnih osebah780.629–0,91,9
   pri fizičnih osebah47.373–1,80,4
Samozaposlene osebe98.689–0,62,4
   samostojni podjetniki posamezniki72.8840,14,2
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.186–0,7–2,7
   kmetje19.619–2,8–2,6
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.