Transport, januar 2023

V slovenskih pristaniščih manj prometa

V Sloveniji je bilo januarja prvič registriranih okoli 9.100 cestnih motornih vozil. Tovornih vozil, ki so v Slovenijo vstopila ali iz nje izstopila čez cestne mejne prehode, je bilo za 3 % manj kot leto prej. V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 234 ladij oz. za 5 % manj.

  • 15. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Več potnikov v javnem linijskem prevozu

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 3,9 milijona potnikov oz. za 36 % več kot pred letom dni. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so imeli 2,4 milijona potnikov oz. za 40 % več kot v prejšnjem januarju. Pri tem so opravili 45 milijonov potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 36 % več.

Število prvič registriranih osebnih avtomobilov za desetino večje

V Sloveniji je bilo januarja prvič registriranih okoli 9.100 cestnih motornih vozil ali za 8 % več kot leto prej. Izmed teh je bilo prvič registriranih skoraj 7.200 osebnih avtomobilov oz. za 10 % več. Od tega jih je bilo novih 4.400, kar je bilo na letni ravni približno za 3 % več.

Na cestnih mejnih prehodih manj tovornih vozil

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 4,7 milijona potniških vozil oz. za 34 % več kot v prejšnjem januarju. Tovornih vozil je bilo malo več kot 1 milijon oz. 3 % manj kot leto prej.

V železniškem prevozu za petino več potnikov

Vlaki so prepeljali 1,3 milijona potnikov oz. za 18 % več. Pri tem so opravili 66 milijonov potniških kilometrov; to je bilo v primerjavi s prejšnjim januarjem za 31 % več.

Na letališču za polovico več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 58.000 potnikov. To je bilo za 55 % več kot januarja leto prej. Pretovorjenih je bilo 900 ton blaga oz. za 6 % manj.

V pristaniščih manj prometa

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 234 ladij oz. za 5 % manj. V koprskem pristanišču so pretovorili skoraj 1,8 milijona ton blaga ali za 8 % manj kot januarja lani.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, januar 2023
Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora, Slovenija, januar 2023
Izbrani podatki o transportu, Slovenija
jan 2023jan 2023
jan 2022 
številosprememba v %
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)4)2.412,540,5
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4)4536,3
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)3.887,935,7
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)4.668,734,1
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.038,8-2,8
Prvič registrirana cestna motorna vozila9.0528,0
Prvič registrirani osebni avtomobili7.17610,2
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.3942,6
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.297,417,7
Potniški kilometri (mio.)66,431,2
Pristaniški promet
Potniki3-62,5
Blago (1.000 t)1.785,7-7,6
Ladje234-4,9
Letališki promet
Potniki (1.000)57,954,9
Blago (1.000 t)0,9-6,0
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Razlike nastanejo zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od decembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.