Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, januar 2023

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni

Vrednost v januarju 2023 opravljenih gradbenih del je bila za 9,9 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu prej, in za 26,7 % višja od vrednosti del, opravljenih januarja lani.

  • 15. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot mesec prej … 

Na mesečni ravni je bila vrednost v januarju opravljenih gradbenih del višja za 9,9 %. Zvišale so se vrednosti vseh vrst gradbenih del: vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah za 27,4 %, na gradbenih inženirskih objektih za 4,6 % in vrednost specializiranih gradbenih del za 1,1 %. 

… in za dobro četrtino višja kot v prejšnjem januarju, predvsem zaradi del na stavbah 

Vrednost v januarju opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 26,7 %. Tudi na letni ravni so se zvišale vrednosti vseh vrst del: pri stavbah za 44,8 %, pri gradbenih inženirskih objektih za 16,1 % in pri specializiranih gradbenih delih za 14,8 %. 

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
I 2023
XII 2022 
I 2023
I 2022
I 2023
 Ø 2015 
Gradbeništvo109,9126,7191,9
  gradnja stavb127,4144,8189,2
  gradnja inženirskih objektov104,6116,1151,9
  specializirana gradbena dela101,1114,8243,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Tokrat smo izjemoma revidirali podatke za celotno leto 2022, saj so poročevalske enote sporočile naknadne popravke že sporočenih podatkov.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.