Indeksi uvoznih cen, januar 2023

Cene uvoženih proizvodov nižje kot prejšnji mesec

Cene uvoženih proizvodov so bile v januarju za 1,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 8,1 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen na področju oskrba z električno energijo, plinom in paro (39,7 %).

  • 15. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V januarju najopaznejše znižanje cen v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Cene uvoženih proizvodov so bile v januarju za 1,3 % nižje kot v decembru, pri čemer so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, nižje za 1,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 1,2 %. 

Cene energentov so bile nižje za 13,3 %, surovin za 0,6 % in proizvodov za široko porabo za 0,1 %, medtem ko so cene proizvodov za investicije bile višje za 0,6 %.

Najbolj so se znižale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 39,7 %) ter na področju rud in kamnin (za 3,6  %); pri tem je izstopalo znižanje cen surove nafte in zemeljskega plina (za 5,3 %). 

Na letni ravni najopaznejše zvišanje cen v skupini premog in lignit 

Od januarja 2022 do januarja 2023 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 8,1 % (v decembru za 11,9 %). Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 7,9 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 8,3 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 9,8 %), pri tem premog in lignit (za 128,0 %) ter rudnine in kamnine (za 28,1 %). Izrazito so se pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 24,8 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Stopnje rasti uvoznih cen (%), Slovenija
 jan 2023 
dec 2022
jan 2023
jan 2022
Skupaj-1,38,1
Evrsko območje-1,37,9
Zunaj evrsko območje-1,28,3
Proizvodi po namenu porabe  
Surovine-0,69,0
Energenti-13,34,9
Proizvodi za investicije0,69,6
Proizvodi za široko porabo-0,17,0
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)  
B Rude in kamnine-3,69,8
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti-0,29,0
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-39,7-24,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z januarjem 2023 smo pri indeksih uvoznih cen izvedli nekatere metodološke spremembe. Podobno kot v prejšnjih letih smo spremenili uteži; te temeljijo na vrednostnih podatkih iz carinskih deklaracij (Ekstrastat) in iz statističnih obrazcev (Intrastat), ki so zajeti v statistiki zunanje trgovine za leto 2021 in so preračunane na cene iz decembra 2022. Obenem smo revidirali in posodobili seznam proizvodov, katerih cene spremljamo, ter seznam podjetij, ki sporočajo cene. Vzorec poročevalskih enot zajema 629 podjetij, ki mesečno sporočajo cene za 3259 proizvodov.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.