Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, 4. četrtletje 2022

Gradbeni stroški za nova stanovanja višji na četrtletni in letni ravni

V zadnjem četrtletju 2022 so bili gradbeni stroški za nova stanovanja višji kot v četrtletju pred tem in tudi v istem četrtletju leto prej.

  • 15. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gradbeni stroški za nova stanovanja višji … 

V zadnjem lanskem četrtletju so bili gradbeni stroški za nova stanovanja za 4,0 % višji kot v četrtletju pred tem in za 17,2 % višji kot v istem četrtletju leto prej. V celotnem letu 2022 so bili za 14,4 % višji kot v 2021.  

… prav tako stroški gradbenega materiala … 

Stroški gradbenega materiala so se zvišali že deveto četrtletje zapored, tokrat za 1,4 %. Dvignili so se tudi v primerjavi z istim četrtletjem v 2021 (za 17,8 %). V 2022 so v primerjavi z letom prej zrasli za 21,7 %. 

… in tudi stroški dela  

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so bili za 7,1 % višji kot v 3. četrtletju 2022 in za 16,6 % višji kot v 4. četrtletju 2021. V celotnem prejšnjem letu so v primerjavi z 2021 zrasli za 7,3 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
X–XII 2022
VII–IX 2022
X–XII 2022
X–XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
X–XII 2022
Ø 2015
Gradbeni stroški104,0117,2114,4148,1
  stroški materiala101,4117,8121,7148,3
  stroški dela107,1116,6107,3147,9
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.