Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, 2022

Lani občutno več prenočitev tujih turistov

Lani je bilo v turističnih nastanitvenih obratih 5,9 milijona prihodov turistov in 15,6 milijona njihovih prenočitev, to je bilo skoraj 40 % več kot leto prej in le odstotek manj kot v 2019. Avgusta smo na vrhuncu sezone zaznali tudi rekordno število prenočitev, nekaj več kot 3 milijone.

  • 15. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Turizem blizu ravni pred epidemijo

Lansko turistično sezono je zaznamovala vrnitev tujih turistov, s čimer se je razmerje prenočitev med domačimi in tujimi vrnilo v stanje pred epidemijo.

Tuji turisti so ustvarili 3,9 milijona prihodov in 10,1 milijona prenočitev. To je bilo sicer za desetino manj kot leta 2019, a dvakrat toliko kot v 2021. Njihove prenočitve so predstavljale dve tretjini vseh, večino pa so ustvarili v drugi polovici leta.

Prihodov domačih turistov je bilo 1,9 milijona, prispevali so tretjino vseh prenočitev oz. 5,5 milijona. V primerjavi z letom prej je bilo teh za 15 % manj, vendar za četrtino več kot leta 2019.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihTuristi iz Nemčije ustvarili več kot milijon in pol prenočitev

Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, 1,8 milijona oz. 18 % vseh tujih prenočitev, največkrat so prenočili v občini Ljubljana. V primerjavi z letom 2019 so ustvarili za 18 % več prenočitev.

Sledili so turisti iz Italije. Prispevali so nekaj več kot 916.000 prenočitev oz. 9 % vseh, tudi ti so se najpogosteje odločili za Ljubljano. V primerjavi z letom 2019 pa so ustvarili za 28 % manj prenočitev.

Na tretjem mestu so bili z 885.000 prenočitvami turisti iz Avstrije. Največkrat so izbrali občino Piran. Ustvarili so za približno desetino manj prenočitev kot leta 2019.

V spomladanskih mesecih je bilo zaznati trend vračanja turistov z drugih celin, vendar je na letni ravni teh še vedno precej manj kot pred epidemijo.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihLjubljana po dveh epidemičnih letih znova najbolj obiskana občina

Z vidika vrst turističnih občin je bila skoraj tretjina prenočitev v gorskih občinah, nekaj manj kot 4,9 milijona. Sledile so zdraviliške in obmorske občine (iz vsake vrste po 20 %), Ljubljana (13 %) ter druge (10 %) in mestne občine (6 %).

Z vrnitvijo tujih turistov se je okrepil turistični utrip v prestolnici; občina Ljubljana je imela tudi skupno največ obiska. Bila je med občinami z največjo rastjo števila prenočitev, saj jih je bilo več kot dvakrat toliko kot leto prej, vendar za desetino manj kot v 2019. Na drugem mestu je bila občina Piran, ki je bila v času epidemije najbolj obiskana. Tam je bilo za 18 % več prenočitev kot leto prej, sledile so občine Bled, Kranjska Gora, Bohinj in Brežice.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihHoteli ostajajo najbolj priljubljeni

V hotelih so turisti ustvarili skoraj 6,6 milijona prenočitev, kar je predstavljalo 42 % vseh. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (23 %) ter kampi (15 %).

Na letni ravni smo zaznali rast števila prenočitev pri vseh vrstah nastanitvenih obratov z izjemo turističnih kmetij, kjer se je število prenočitev zmanjšalo za nekaj več kot odstotek. V primerjavi z letom 2019 so tako tuji kot domači turisti večkrat prenočili v kampih, skupno se je število prenočitev povečalo za 16 %. Za četrtino pa je zrasel delež domačih turistov v hotelih.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihV ponudbi več stalnih ležišč kot v predhodnih letih

V letu 2022 je bilo turistom na voljo skoraj 175.000 stalnih ležišč. To je bilo za 7 % več kot leto prej ter za 4 % več kot v 2019.

V hotelih in podobnih nastanitvenih obratih je bilo na voljo 32 % vseh stalnih ležišč (oz. 4 % več kot leta 2021), v kampih 19 % (oz. 8 % več) ter 49 % v drugih nastanitvenih obratih (oz. 8 % več).

Največ stalnih ležišč je bilo na voljo v gorskih občinah (35 %). Sledile so obmorske (18 %), druge (16 %) in zdraviliške občine (14 %). V Ljubljani je bila na voljo desetina vseh stalnih ležišč.

Podrobnejši končni mesečni in letni podatki za 2022 o prihodih in prenočitvah turistov ter tabele s podatki po statističnih regijah in makro destinacijah Slovenije so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija, 2022
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20222022
2021
20222022
2021
številoindeksšteviloindeks
Skupaj5.868.138146,615.581.856138,5
Domači1.932.50689,05.506.77285,3
Tuji3.935.632214,810.075.084210,1
  iz Nemčije681.288164,51.797.872167,9
  iz Italije434.000268,2916.305259,2
  iz Avstrije362.566211,7885.285204,2
  iz Nizozemske203.320188,9627.815198,8
  iz Češke208.096171,6569.146171,9
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po ključnih nastanitvenih obratih, Slovenija, 2022
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20222022
2021
20222022
2021
število
indeks
število
indeks
Skupaj5.868.138146,615.581.856138,5
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine944.633127,23.160.232123,7
  gorske občine1.864.192144,84.856.700145,2
  obmorske občine959.719123,03.081.684115,4
  Ljubljana922.673222,21.973.981227,9
  mestne občine437.258175,3968.325165,4
  druge občine739.663139,81.540.934125,3
Nastanitveni obrati
  hoteli2.588.612155,86.563.207145,0
  zasebne sobe, apartmaji, hiše1.204.203136,63.513.248131,0
  kampi  821.964136,52.353.004132,5
  mladinski hoteli234.623182,4516.982174,2
  prenočišča184.027165,1417.510151,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Od januarja 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.