Indeks stroškov dela, 4. četrtletje 2022

Medletna rast stroškov dela na skupni ravni največja v zadnjih nekaj letih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v medletni primerjavi na skupni ravni občutno zvišali. Najbolj so se dvignili v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v prometu in skladiščenju.

  • 9. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Stroški dela občutno narasli

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v zadnjem lanskem četrtletju povprečno za 11,9 % višji kot v istem obdobju leto prej (v 3. četrtletju lani so se na letni ravni zvišali za 1,5 %). Plače za tovrstno delovno uro so se dvignile za 11,2 %, drugi stroški dela pa za 14,9 %. Rast je bila posledica višjih stroškov dela in manj dejansko opravljenih delovnih ur.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se najizraziteje zvišali v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 17,5 %), sledili sta dejavnosti promet in skladiščenje (za 16,7 %) ter gostinstvo (za 15,9 %). Po drugi strani so se znižali le v izobraževanju (za 0,2 %).

V 3. lanskem četrtletju povsod v EU rast stroškov dela

Po podatkih Eurostata so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2022 v vseh državah članicah EU višji kot v istem obdobju leto prej (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena). Zvišanje je bilo najizrazitejše v Bolgariji (za 15,5 %), sledili sta Madžarska (za 13,8 %) in Litva (za 13,5 %). Na ravni EU so ti stroški v opazovanem obdobju zrasli za 3,5 %, v evrskem območju pa za 2,9 %; v Sloveniji so bili višji za 2,0 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
202020212022
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III105,4111,4100,8
IV–VI108,8103,6103,4
VII–IX101,8106,0101,5
X–XII103,6105,1111,9
Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Končni podatki bodo objavljeni po zaključku načrtovane revizije raziskovanja, predvidoma do konca leta 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.