Odpadki, 4. četrtletje 2022

Lani zbranih in obdelanih občutno več odpadkov

Zaradi obsežnih gradbenih projektov je bilo lani v primerjavi z letom prej zbranih precej več mineralnih odpadkov, količina komunalnih pa je se nekoliko zmanjšala.

  • 7. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Količine odpadkov v zadnjem lanskem četrtletju večje

Največja sprememba je nastala pri količini mineralnih odpadkov, saj se je ta v primerjavi s četrtletjem prej več kot podvojila (z 2 na 4,4 milijona ton). Gre predvsem za zemljine in kamenje, ki nastanejo ob zemeljskem izkopu pri gradbenih projektih. Skladno s tem je bilo precej več tudi odpadkov, predvidenih za predelavo po postopku zasipanja. Vzrok za to je prejem potrjenih evidenčnih listov o odpadkih ob koncu leta, katerih del je bil zbran, obdelan ali odstranjen že v prejšnjih četrtletjih.

Zbranih je bilo tudi več komunalnih odpadkov (297.000 ton), pri čemer so jih del zbrali že v prejšnjih četrtletjih, z evidenčnimi listi pa potrdili šele v zadnjem lanskem četrtletju. Tako se je v zadnjem četrtletju v primerjavi s povprečjem prejšnjih četrtletij opazovanega leta za 65 % povečala količina mešanih komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom (na 109.000 ton), za 66 % pa delež komunalnih odpadkov, predvidenih za odlaganje na odlagališčih (na 24.000 ton). Zaradi večjih količin zbranih mešanih komunalnih odpadkov je delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov upadel na 63,3 %.

Na letni ravni zbranih največ mineralnih odpadkov do zdaj 

Skupno je bilo lani zbranih več kot 12,3 milijona ton vseh vrst odpadkov oz. za 30 % več kot leto prej. Količina zbranih mineralnih odpadkov se je povečala za dve tretjini, na skupno okoli 10 milijonov ton. Zbranih je bilo 1,07 milijona ton komunalnih odpadkov (2 % manj kot v 2021) oz. 507 kg na prebivalca, od tega smo jih ločeno zbrali 71,3 %. Ob tem je bilo zbranih 125.000 ton nevarnih odpadkov; to je bilo za 8 % manj kot leto prej. Za predelavo po končnih postopkih je bilo predvidenih približno 10 milijonov ton odpadkov, od tega skoraj 7 milijonov ton za zasipanje in skoraj 3 milijone ton za recikliranje. Preostanek (približno 120.000 ton) se je sežgal v energetske namene. Po končnih postopkih smo odstranili okoli 403.000 ton odpadkov, od tega smo na odlagališčih odložili 173.000 ton, več kot 39 % teh je bilo komunalnih.

Končni uradni podatki za leto 2022 bodo objavljeni konec septembra 2023.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Tok odpadkov, Slovenija
Č3 2022Č4 2022 Č4 2022 
Č3 2022
tstopnja rasti (%)
Zbrani odpadki2.555.9655.080.88799
  od tega komunalni odpadki262.597297.01213
Odpadki, predvideni za predelavo1.715.2214.408.665157
  od tega za recikliranje680.126852.22625
  od tega za zasipanje1.002.7513.528.522252
Odpadki, predvideni za odstranjevanje100.173103.2023
  od tega za odlaganje42.85448.02712
V podatkih o predelanih in odstranjenih odpadkih so upoštevane količine odpadkov, predvidene za obdelavo po končnih postopkih.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za opazovano četrtletje so začasni in postanejo končni z objavo podatkov naslednjega četrtletja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.