Raziskovalno-razvojna dejavnost, podrobni podatki, 2021

Vlaganja v RRD višja, delovna obremenitev osebja večja

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so v 2021 znašali 1 milijardo in 112,5 milijona EUR, kar je več kot leto prej in nova najvišja vrednost. 

  • 2. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Za RRD porabljenih največ sredstev doslej

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (BIRR) v Sloveniji so v 2021 v vseh sektorjih znašali 1 milijardo in 112,5 milijona EUR, kar je tudi največ sredstev doslej. V primerjavi z letom prej se je BIRR nominalno povečal za 105 milijonov EUR ali za 10 %, v primerjavi z letom 2019 pa za 12 %. Obseg vlaganj v RRD, izražen v deležu BDP1, je znašal 2,13 %. Z vidika kohezijske regije je po BIRR izstopala zahodna Slovenija. Še vedno pa Slovenija vlaga v raziskovalno in inovacijsko dejavnost trikrat manj sredstev na prebivalca kot druge vodilne države inovatorke Evropske unije.

Skoraj tri četrtine BIRR v poslovnem sektorju

Z vidika izvajanja RRD so izdatki v poslovnem sektorju predstavljali 846 milijonov EUR. To je bilo 73 % BIRR oziroma 1,56 % BDP, njegov finančni prispevek za RRD pa 49 % BIRR ali 1,04 % BDP. Po petino BIRR po viru financiranja prispevata državni sektor in tujina. Poslovni sektor polovico svojega BIRR nameni eksperimentalnemu razvoju, preostali sektorji pa največ BIRR namenijo za temeljno raziskovanje. Po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) je imela v poslovnem sektorju najvišje izdatke za RRD predelovalna dejavnost, natančneje proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov ter proizvodnja električnih naprav.

V RRD vključenih več oseb, delovna obremenitev osebja prav tako večja

V izvajanje RRD je bilo vključenih 25.363 oseb oz. odstotek več kot leto prej. Med njimi je bilo 16.282 ali 64 % raziskovalcev (10.678 moških in 5.604 ženske) ter 9.082 ali 36 % drugega osebja (5.513 moških in 3.568 žensk). Razporeditev raziskovalcev po sektorju zaposlitve, ki izvajajo RRD, se ni spremenila. 8.848 ali 54 % raziskovalcev je bilo v izvajanje RRD še vedno vključenih v poslovnem sektorju, največ v starostni skupini 25–44 let. V visokošolskem sektorju je delovalo 4.823 ali 30 % raziskovalcev, največ v starostni skupini 25–34 let. V državnem sektorju je bilo 2.405 ali 15 % raziskovalcev, največ v starostni skupini 25–34 let, v zasebnem nepridobitnem sektorju pa 206 ali 1 odstotek raziskovalcev, največ v starostni skupini 35–44 let.

Delovna obremenitev se je v primerjavi z letom 2020 povečala za 3 %. V ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ) je bil obseg dela enakovreden obsegu dela, ki ga je opravilo 17.396 oseb. Najizrazitejše povečanje smo zaznali pri drugem podpornem osebju, za 10 %; med raziskovalci pa za 2 %. 

Končni podatki o RRD se nekoliko razlikujejo od začasnih

Začasni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v 2021 so bili predstavljeni v objavi Raziskovalno-razvojna dejavnost, podrobni podatki, 2021 dne 4. 11. 2022, zdaj pa objavljamo končne podatke o RRD v navedenem letu. Ti se zaradi dodatno poročanih podatkov nekoliko razlikujejo od začasnih. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Bruto domači izdatki za RRD po sektorju izvedbe, Slovenija, 2021
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj1.112.4901)
Poslovni sektor815.771
Državni sektor150.218
Visokošolski sektor137.245
Zasebni nepridobitni sektor9.255
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Bruto domači izdatki za RRD po viru financiranja, Slovenija, 2021
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj1.112.4901)
Gospodarske družbe542.094
Država270.405
Visoko šolstvo5.769
Zasebne nepridobitne organizacije459
Tujina293.764
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Osebje v RRD po sektorju zaposlitve, poklicu in spolu, Slovenija, 2021
PoklicSektor zaposlitve
skupaj1poslovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni nepridobitni
sektor
število
oseb
EPDČštevilo
oseb
EPDČštevilo
oseb
EPDČštevilo
oseb
EPDČštevilo
oseb
EPDČ
Osebje v RRD25.36317.39615.62611.3443.4712.7865.9953.019271157
Raziskovalci16.28211.0688.8486.6272.4051.8954.8232.432206114
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Delež BIRR v BDP smo izračunali na podlagi zadnje revizije podatkov o BDP.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.