Kazalniki krožnega gospodarstva, 2021

Delež uvoza surovin, ki jih je mogoče reciklirati, večji

Zvišale so se stopnje recikliranja odpadne plastične in lesene embalaže ter komunalnih odpadkov. Znižali pa sta se stopnji recikliranja e-odpadkov in predelave gradbenih odpadkov. Manjši je bil tudi delež uporabe materiala v kroženju. 

  • 2. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Komunalnih odpadkov vse več

Količine nastalih komunalnih odpadkov se iz leta v leto povečujejo. V 2021 je nastalo 518 kg na prebivalca; to je bilo za 29 kg več kot leto prej. Količine nastalih odpadkov na enoto BDP so, če izvzamemo mineralne odpadke, ostale na enaki ravni. Na isti ravni je ostal tudi delež odpadkov na domačo porabo snovi (prav tako niso zajeti mineralni odpadki). Količina odpadne hrane se je v primerjavi z letom prej rahlo zmanjšala, znašala je nekaj več kot 143.000 ton.

Stopnja recikliranja odpadne lesene embalaže najvišja v petletnem obdobju

Zadnji dostopen podatek za stopnjo recikliranja odpadne lesene embalaže je na voljo za 2020; tedaj je znašala 37,3 % ali za 15,1 odstotne točke več kot v letu pred tem. Stopnja recikliranja odpadne embalaže se je v isti časovni primerjavi zvišala za 0,8 odstotne točke (na 67,9 %), stopnja recikliranja odpadne plastične embalaže pa za 0,1 odstotne točke (na 50,4 %). Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je v 2021 znašala 59,9 %.

Stopnja recikliranja e-odpadkov (odpadna električna in elektronska oprema) se je v 2020 na letni ravni znižala za 3,8 odstotne točke, na 33,2 %. Količina recikliranja biološko razgradljivih odpadkov v kg na prebivalca je bila v 2021 za 2,3 kg večja kot leto prej; znašala je 72,2 kg na prebivalca. Stopnja predelave gradbenih odpadkov pa je bila v 2021 najnižja v opazovanem obdobju 2016–2021 in je znašala 87 %.

Delež uporabe materiala v kroženju znova manjši 

Delež uporabe materiala v kroženju je v 2021 drugo leto zapored upadel in je znašal 10,4 %. To je bilo za 0,2 odstotne točke manj kot leto prej in za 0,5 odstotne točke manj kot v 2019. 

Izvoz surovin, ki jih je mogoče reciklirati (odpadki in stranski proizvodi), se je v 2021 na letni ravni zmanjšal, in sicer za 43 %. Močno je prevladoval izvoz v Turčijo. Po drugi strani se je uvoz teh surovin povečal, skupno za 6 %. Količina uvoza iz držav članic EU je zrasla za 5 % (z 903.235 ton na 947.671 ton). Največ se je trgovalo s sosednjimi državami in Nemčijo. Avstrija, Hrvaška, Italija in Nemčija so skupaj predstavljale dve tretjini uvoza iz držav članic EU; z 19 % je bila v ospredju Italija. Uvoz iz držav zunaj EU pa se je količinsko povečal za 16 % (s 85.097 ton na 98.295 ton).

V sektorjih krožnega gospodarstva delež zaposlenih nižji

Delež oseb, ki delajo v sektorjih krožnega gospodarstva, je v 2021 znašal 1,89 %. To je bilo za 0,03 odstotne točke manj kot leto prej in za 0,20 odstotne točke manj kot v 2016. Pri izračunu omenjenega kazalnika se primerja delež zaposlenih v sektorjih oz. dejavnostih recikliranja, popravil in ponovne uporabe v primerjavi s celotno zaposlenostjo. Dodana vrednost v stroških faktorjev istih dejavnosti pa je preračunana na % BDP v tekočih cenah; v 2021 je znašala 1,31 %. To je bilo na letni ravni za 0,05 odstotne točke več.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Delež uvoza surovin, ki jih je mogoče reciklirati, EU-27, 2021
Delež uvoza surovin, ki jih je mogoče reciklirati, EU-27, 2021
Kazalniki proizvodnje in porabe, Slovenija
201620172018201920202021
Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca)465478495509489518
Nastajanje odpadkov, brez mineralnih odpadkov na enoto BDP (kg/1.000 EUR, 2010)808077737272
Delež nastalih odpadkov, brez mineralnih odpadkov na domačo porabo snovi (%)11,511,810,811,110,910,9
Odpadna hrana (1.000 t)138132140141144143
Kazalniki ravnanja z odpadki, Slovenija
201620172018201920202021
Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov (%)55,557,858,859,259,259,9
Stopnja recikliranja odpadkov, brez mineralnih odpadkov (%)79,883,987,584,582,985,7
Stopnja recikliranja odpadne embalaže (%)69,470,168,067,167,9...
Stopnja recikliranja odpadne plastične embalaže (%)62,060,448,850,350,4...
Stopnja recikliranja odpadne lesene embalaže (%)23,632,225,122,237,3...
Stopnja recikliranja e-odpadkov (%)35,134,734,837,033,2...
Recikliranje biološko razgradljivih odpadkov (kg/prebivalca)69,573,079,684,269,972,2
Stopnja predelave gradbenih odpadkov (%)969596999387
... Ni podatka.
Kazalniki sekundarnih surovin, Slovenija
201620172018201920202021
Delež uporabe materiala v kroženju (%)9,110,310,810,910,610,4
Trgovanje s surovinami, ki jih je mogoče reciklirati (odpadki in stranski proizvodi) 
   uvoz iz držav zunaj EU (t)111.585123.088131.91589.54085.09798.295
   izvoz v države zunaj EU (t)85.18487.56473.14682.837154.159107.851
   uvoz iz držav članic EU (t)938.001937.628933.590953.520903.235947.671
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.