Indeksi cen življenjskih potrebščin, februar 2023

Inflacija na letni ravni 9,3-odstotna, na mesečni 0,7-odstotna

Največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin v zadnjem letu je imela dražja hrana (za 18,3 %). Večji vpliv so imele tudi podražitve izdelkov ter storitev za rekreacijo in kulturo (za 9,6 %). Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov (za 8,6 %).

  • 28. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija 9,3-odstotna

Na letni ravni smo imeli 9,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 6,9-odstotno).

Cene blaga so se v povprečju dvignile za 10 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,2 %, trajno blago za 7,7 % in poltrajno blago za 3,7 %.

Največji vpliv (2,8 odstotne točke) na inflacijo je imela dražja hrana (za 18,3 %). Najbolj so se podražili sladkor (za 51,2 %), sveže posneto mleko (za 38,3 %) in drugo jedilno olje (za 37,7 %). Za 9,6 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 1 odstotno točko. Po 0,7 odstotne točke so k letni inflaciji dodale podražitve trdih goriv (za 72,4 %) in gostinskih storitev (za 13,0 %). Višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za 7,0 %) so imele 0,5 odstotne točke vpliva, po 0,4 odstotne točke pa podražitve gospodinjskega pohištva (za 15,5 %) in novih avtomobilov (za 10,8 %).

V enem letu se je za 9,0 % pocenila elektrika in inflacijo ublažila za 0,4 odstotne točke.

Mesečna rast cen 0,7-odstotna

Cene so bile v povprečju za 0,7 % višje kot v mesecu pred tem. Podražitve počitniških paketov za 8,6 % so inflacijo dvignile za 0,3 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni rasti cen dodale še podražitve zelenjave (za 5,2 %), bencina (za 4,6 %), kruha in izdelkov iz žit (za 3,1 %) ter gospodinjskega pohištva (za 2,3 %). Druge mesečne podražitve so imele 0,2 odstotne točke vpliva.

Po 0,1 odstotne točke so k znižanju mesečne inflacije prispevale pocenitve trdih goriv (za 8,1 %) ter oblačil in obutve (za 1,2 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 9,4-odstotna (februarja lani 7,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,6-odstotna.

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 10,1 %, cene storitev pa za 7,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 12,9 %, trajno blago za 5,7 % in poltrajno blago za 3,5 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU januarja 8,6-odstotna (mesec prej 9,2-odstotna) in v državah članicah EU 10,0-odstotna (mesec prej 10,4-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (5,8-odstotna), najvišja na Madžarskem (26,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,9 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
II 2023
II 2022
II 2023
I 2023 
II 2023 
XII 2022
I–II 2023
I–II 2022
II 2023
Ø 2015 
Skupaj109,3100,7100,9109,7121,56
01 Hrana in brezalkoholne pijače118,3101,2103,3118,8138,89
02 Alkoholne pijače in tobak109,1100,5104,4109,1123,55
03 Oblačila in obutev101,898,890,1102,896,60
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo107,999,599,3109,5134,98
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,2101,3102,4112,2124,55
06 Zdravstvo105,499,498,9105,1115,16
07 Prevoz106,0101,099,2106,0112,52
08 Komunikacije102,199,7100,6102,3103,83
09 Rekreacija in kultura109,6103,5105,6109,8113,45
10 Izobraževanje102,0100,6100,7101,7115,47
11 Restavracije in hoteli111,399,7102,0111,7131,63
12 Raznovrstno blago in storitve107,0100,5101,4106,9119,31
  Blago110,0100,5100,3110,5121,49
  Storitve107,8100,9102,1107,9121,77
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
II 2023
II 2022
II 2023
I 2023 
II 2023 
XII 2022
I–II 2023
I–II 2022
II 20231)
Ø 2015 
Skupaj9,40,60,59,7122,22
01 Hrana in brezalkoholne pijače18,91,43,619,2138,82
02 Alkoholne pijače in tobak9,10,54,39,0123,42
03 Oblačila in obutev1,4-1,3-10,52,895,00
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo9,9-0,6-1,011,7138,10
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,11,01,910,2119,70
06 Zdravstvo6,2-0,3-1,75,7118,82
07 Prevoz5,11,2-1,45,0113,80
08 Komunikacije0,4-0,10,80,4102,11
09 Rekreacija in kultura8,12,03,38,0113,86
10 Izobraževanje2,00,50,51,8114,19
11 Restavracije in hoteli11,6-0,21,212,0133,57
12 Raznovrstno blago in storitve7,80,61,77,6119,69
  Blago10,10,70,110,6120,89
  Storitve7,80,41,27,7123,37
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.