Energetika, januar 2023

Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem januarju

Proizvodnja električne energije se je januarja v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, zmanjšala se je tudi oskrba z energenti.

  • 27. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.214 GWh in se je v primerjavi z decembrom povečala za 2 %, v primerjavi s prejšnjim januarjem pa zmanjšala za 1 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 26 % večja, v termoelektrarnah za 36 % manjša in v jedrski elektrarni za 2 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 33 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 964 GWh, izvozili pa 866 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim decembrom sta bila uvoz (za 18 %) in izvoz (za 27 %) večja.

Poraba električne energije večja kot mesec prej

Gospodinjstva so v januarju porabila 367 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 635 GWh; pri teh so s 319 GWh močno prevladovale predelovalne dejavnosti. Ljubljana je bila edina občina z več kot 10-odstotno porabo električne energije v omenjenih dejavnostih, ta je znašala 11,3 %.

Upad količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

V januarju 2023 smo zaznali zmanjšanje oskrbe z drugimi naftnimi proizvodi za 68 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 28 %, utekočinjenim naftnim plinom za 10 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 5 % in dizelskim gorivom za 1 %. Nadalje smo zabeležili povečanje oskrbe s koksom za 16 %, zemeljskim plinom za 5 %, motornim bencinom za 3 % ter črnim premogom in antracitom za 2 %.

V primerjavi s prejšnjim januarjem pa so upadle količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 46 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 37 %, črnim premogom in antracitom za 20 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 19 %, zemeljskim plinom za 18 % in koksom za 7 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Proizvodnja električne energije, Slovenija, januar 2023
Proizvodnja električne energije, Slovenija, januar 2023
Električna energija, Slovenija
I
2022
XII
2022
I
2023
I 2023
I 2022
I 2023
XII 2022
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.2281.1881.214–12
  od tega hidroelektrarne27838135126–8
  od tega termoelektrarne424246273–3611
  od tega jedrska elektrarna51152051920
Uvoz814915964185
Izvoz682838866273
Razpoložljiva električna energija1.3231.2261.278–34
Poraba gospodinjstva392375367–6–2
Poraba poslovni subjekti662612635–44
Oskrba z energenti, Slovenija
I
2022
XII
2022
I
2023
I 2023
I 2022
I 2023
XII 2022
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)441347354–202
Koks (t)2.0871.6781.939–716
Rjavi premog in lignit (t)302.764165.761164.973–460
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.9037.7226.954–12–10
Motorni bencin, neosvinčen (t)27.52632.26333.089203
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.6241.0731.018–37–5
Dizelsko gorivo (t)112.365129.038127.54514–1
Kurilno olje, ekstra lahko (t)19.12521.41615.422–19–28
Drugi naftni proizvodi (t)1.0694.4571.40732–68
Zemeljski plin (1.000 Sm3)116.42090.80095.114–185
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.