Poslovne tendence, september 2023

Zaupanje višje v gradbeništvu ter predelovalnih in storitvenih dejavnostih

Vrednost kazalnika zaupanja se je v gradbeništvu ter v predelovalnih in storitvenih dejavnostih zvišala, v trgovini na drobno pa je upadla.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V predelovalnih dejavnostih rahlo izboljšanje

Kazalnik zaupanja je bil na mesečni ravni višji za 1 odstotno točko, v primerjavi s prejšnjim septembrom in dolgoletnim povprečjem pa se je znižal za 3 odstotne točke oz. 10 odstotnih točk.

Poslabšala sta se kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila (prvi za 6 odstotnih točk, drugi za 2 odstotni točki), medtem ko se je kazalnik zaloge končnih izdelkov dvignil (za 8 odstotnih točk).

V trgovini na drobno nižje

Vrednost kazalnika zaupanja je bila za 4 odstotne točke nižja, vendar še vedno nad dolgoletnim povprečjem (za 3 odstotne točke). Na letni ravni pa je ostala enaka.

Večina kazalnikov je upadla, najizraziteje obseg zalog (za 18 odstotnih točk). Izboljšal se je le kazalnik pričakovana prodaja (rast za 9 odstotnih točk).

Več zaupanja v gradbeništvu …

Kazalnik zaupanja je bil za 5 odstotnih točk višji kot v prejšnjem mesecu, na letni ravni pa je ostal enak. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem se je dvignil za 21 odstotnih točk.

Na mesečno zvišanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (prvi se je zvišal za 5 odstotnih točk, drugi za 4 odstotne točke).

… in tudi v storitvenih dejavnostih

Vrednost kazalnika zaupanja je na mesečni ravni zrasla za 1 odstotno točko, na letni ravni pa se je znižala za 2 odstotni točki. Prav tako je bila vrednost višja od dolgoletnega povprečja, in sicer za 2 odstotni točki.

Najizraziteje sta se izboljšala kazalnika pričakovano povpraševanje in pričakovano zaposlovanje, vsak za 5 odstotnih točk.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2023
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.