Poslovne tendence, julij 2023

Zaupanje rahlo višje le v gradbeništvu

Kazalnik zaupanja se je znižal v predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter trgovini na drobno, zvišal pa v gradbeništvu. Proizvodnjo so omejevale negotove gospodarske razmere, trgovino konkurenca v sektorju, gradbeništvo pomanjkanje usposobljenih delavcev in storitve pomanjkanje delovne sile.

  • 25. 7. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje nižje v predelovalnih dejavnostih …

Kazalnik zaupanja je bil nižji v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: na mesečni ravni za 1 odstotno točko, na letni ravni in glede na dolgoletno povprečje pa vsak za 11 odstotnih točk.

Poslabšala sta se kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila (prvi za 4 odstotne točke, drugi za 1 odstotno točko), vrednost kazalnika zaloge končnih izdelkov se ni spremenila. Kazalnik negotovost je v primerjavi s prejšnjim mesecem kljub poslabšanju kazalnika zaupanja ostal nespremenjen.

37 % podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo negotove gospodarske razmere (enako kot v prejšnjem juliju), sledili sta pomanjkanje usposobljenih delavcev (32 %, za 3 odstotne točke manj) in nezadostno tuje povpraševanje (32 %, za 15 odstotnih točk več).

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti je bila 83,2-odstotna oz. za 1,1 odstotne točke manjša kot aprila letos. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti se je izboljšal za 6 odstotnih točk, medtem ko se je kazalnik obseg novih naročil poslabšal za 3 odstotne točke. Ocena konkurenčnega položaja je na domačem trgu ostala nespremenjena, poslabšala pa se je na trgih držav članic EU (za 2 odstotni točki) in na trgih zunaj EU (za 1 odstotno točko).

… in v trgovini na drobno

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v vseh treh primerjavah nižja: za 16 odstotnih točk na mesečni ravni, za 25 odstotnih točk na letni ravni in za 12 odstotnih točk v primerjavi z dolgoletnim povprečjem.

Poslabšali so se vsi opazovani kazalniki, najizraziteje kazalnika prodaja in obseg zalog (za 23 oz. 21 odstotnih točk). Tudi negotovost je bila večja kot prejšnji mesec (rast za 5 odstotnih točk).

Najpogosteje so dejavnost omejevali naslednji dejavniki: konkurenca v sektorju (43 % podjetij, za 1 odstotno točko več kot v prejšnjem juliju), visoki stroški dela (36 %, za 3 odstotne točke več) in nezadostno povpraševanje (23 %, za 2 odstotni točki več).

V gradbeništvu rahlo višje

Kazalnik zaupanja je bil za 1 odstotno točko višji kot v prejšnjem mesecu. Od vrednosti v lanskem juliju je bil nižji za 3 odstotne točke, od dolgoletnega povprečja pa višji za 21 odstotnih točk.

Kljub rahlemu izboljšanju opazovanih kazalnikov (za 1 odstotno točko) sta se kazalnika obseg gradbenih del in pričakovane cene znižala (za 8 oz. 5 odstotnih točk). Tudi kazalnik negotovost se je nekoliko poslabšal (višji za 1 odstotno točko).

Največ podjetij je kot glavni omejitveni dejavnik navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (51 % podjetij, za 2 odstotni točki manj kot v prejšnjem juliju), sledili so visoki stroški materiala (47 %, za 17 odstotnih točk manj). 44 % podjetij pa so omejevali visoki stroški dela, kar je bila ena najvišjih vrednosti, odkar izvajamo raziskovanje.

V storitvenih dejavnostih upadlo

Vrednost kazalnika zaupanja je bila na mesečni in letni ravni nižja, za 2 oz. 4 odstotne točke. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa je bila za 2 odstotni točki višja.

Najizraziteje sta se poslabšala kazalnika povpraševanje in pričakovano povpraševanje (vsak za 4 odstotne točke). Tudi negotovost je bila višja kot prejšnji mesec (za 8 odstotnih točk).

Najpogosteje sta poslovanje omejevali pomanjkanje delovne sile (35 %, za 1 odstotno točko več kot v prejšnjem juliju) in nezadostno povpraševanje (23 %, za 1 odstotno točko manj). 30 % podjetij je poslovalo brez omejitev (za 3 odstotne točke več). Dejavnik pomanjkanje delovne sile je dosegel najvišjo vrednost v celotnem obdobju opazovanja.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2023
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.