Poslovne tendence, maj 2023

Zaupanje v storitvenih in predelovalnih dejavnostih nespremenjeno

Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni znižala v trgovini na drobno in gradbeništvu, v storitvenih in predelovalnih dejavnostih pa je ostala nespremenjena.

  • 25. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V predelovalnih dejavnostih enako …

Vrednost kazalnika zaupanja je bila enaka kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi z lanskim majem in dolgoletnim povprečjem pa je bila nižja za 11 oz. za 9 odstotnih točk.
 
Izboljšal se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za 4 odstotne točke), poslabšala pa sta se kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila (vsak za 3 odstotne točke).

… v trgovini na drobno manjše … 

Kazalnik zaupanja se je znižal za 4 odstotne točke. V primerjavi s prejšnjim majem je bil za 14 odstotnih točk nižji, od dolgoletnega povprečja pa za 1 odstotno točko višji.

Vrednost kazalnika zaupanja se je znižala predvsem zaradi kazalnika prodaje – na mesečni ravni je upadel za 12 odstotnih točk.

… prav tako v gradbeništvu … 

V tej dejavnosti smo prav tako zaznali znižanje kazalnika zaupanja, in sicer za 3 odstotne točke na mesečni in za 12 odstotnih točk na letni ravni. Po drugi strani je bil za 21 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Na mesečno znižanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (prvi se je znižal za 4 odstotne točke in drugi za 2 odstotni točki).

… v storitvenih dejavnostih pa enako

Kazalnik zaupanja je na mesečni ravni ostal enak, na letni pa se je znižal za 1 odstotno točko. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil za 7 odstotnih točk višji. 

Kazalnika pričakovano povpraševanje in poslovni položaj sta se izboljšala (za 7 odstotnih točk oz. za 1 odstotno točko), kazalnik povpraševanje pa se je poslabšal (za 7 odstotnih točk).


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2023
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.