Gospodarska klima, september 2023

Gospodarsko razpoloženje nekoliko boljše

V primerjavi z avgustom se je razpoloženje v gospodarstvu nekoliko izboljšalo, v primerjavi z lanskim septembrom pa je bilo rahlo slabše.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na mesečni ravni višje …

Razpoloženje v gospodarstvu se je izboljšalo, saj se je kazalnik gospodarska klima nekoliko zvišal. Vrednost kazalnika gospodarska klima je znašala −5,4 odstotne točke in je bila za 0,6 odstotne točke višja kot mesec prej (−6,0 odstotne točke).

K dvigu so prispevali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) ter v gradbeništvu in med potrošniki (vsak za 0,2 odstotne točke). Negativno je na spremembo vrednosti vplival kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke), kazalnik v predelovalnih dejavnostih pa ni imel vpliva.

… na letni ravni pa nekoliko nižje

V primerjavi z lanskim septembrom je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 0,4 odstotne točke.

Upad je bil posledica poslabšanja kazalnikov zaupanja v predelovalnih (za 1,2 odstotne točke) in storitvenih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke). Pozitiven prispevek je imel le kazalnik zaupanja med potrošniki (za 1,4 odstotne točke), medtem ko kazalnika zaupanja v trgovini na drobno in gradbeništvu nista imela vpliva.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–september 2023
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–september 2023
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2023
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.