Gospodarska klima, julij 2023

Razpoloženje v gospodarstvu se še naprej slabša

Negativen trend pri gospodarski klimi se nadaljuje: na mesečni ravni je upadla za 1,6 odstotne točke, na letni pa za 5,5 odstotne točke.

  • 25. 7. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Upad na mesečni …

Vrednost kazalnika gospodarska klima je dosegla −6,5 odstotne točke in je bila za 1,6 odstotne točke nižja kot mesec prej (−4,9 odstotne točke).

Negativen vpliv so imeli kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (nižji za 0,8 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke). Pozitivno je na spremembo vplival kazalnik med potrošniki (za 0,2 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva.

… in tudi na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim julijem je bila vrednost kazalnika gospodarska klima nižja za 5,5 odstotne točke.

Poslabšali so se kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,3 odstotne točke), trgovini na drobno (za 1,3 odstotne točke), storitvenih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Pozitiven pa je bil vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki (za 1,3 odstotne točke).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–julij 2023
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–julij 2023
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2023
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.