Mnenje potrošnikov, november 2023

Zaupanje potrošnikov rahlo navzgor

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v novembru višja tako na mesečni kot tudi na letni ravni.

  • 22. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na mesečni ravni nekoliko višje

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišala za 1 odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 10 odstotnih točk.

Med komponentami, ki ga sestavljajo, sta se izboljšala kazalnika pričakovanje glede večjih nakupov (za 4 odstotne točke) in glede gospodarskih razmer v državi (za 2 odstotni točki). Poslabšal se je kazalnik pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki), kazalnik trenutno finančno stanje v gospodinjstvu pa je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Izboljšanje tudi na letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila za 5 odstotih točk višja od vrednosti v novembru 2022.

Izboljšale so se vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 8 odstotnih točk, glede večjih nakupov za 7 odstotnih točk in glede gospodarskih razmer v državi za 4 odstotne točke ter mnenje o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu za 1 odstotno točko.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2023
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 15. novembrom 2023 odgovorilo 845 oseb.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.