Mnenje potrošnikov, september 2023

Razpoloženje potrošnikov rahlo navzgor

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je na mesečni ravni izboljšal za 1 odstotno točko.

  • 21. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov na mesečni ravni nekoliko boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z avgustom zvišala za 1 odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 11 odstotnih točk.

Med komponentami, ki ga sestavljajo, sta se izboljšala pričakovanje glede večjih nakupov (za 4 odstotne točke) in glede gospodarskih razmer v državi (za 1 odstotno točko). Poslabšala pa sta se kazalnika trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki) in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko).

Izboljšanje na letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila za 7 odstotnih točk višja od vrednosti v septembru 2022.

Na letno rast kazalnika zaupanja so vplivala bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 13 odstotnih točk), glede gospodarskih razmer v državi (za 8 odstotnih točk) in glede večjih nakupov (prav tako za 8 odstotnih točk). Poslabšala so se le mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2023
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–september 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, september 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 17. septembrom 2023 odgovorilo 830 oseb.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.