Mnenje potrošnikov, maj 2023

Kazalnik zaupanja potrošnikov na mesečni ravni nespremenjen

Zaupanje potrošnikov se maja v primerjavi z mesecem prej ni spremenilo, se je pa izboljšalo na letni ravni.

  • 23. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov enako kot prejšnji mesec

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je v primerjavi z aprilom ostala na isti ravni, od dolgoletnega povprečja pa je bila za 8 odstotnih točk nižja.

Med kazalniki, ki ga sestavljajo, so se izboljšali pričakovanje glede večjih nakupov (za 2 odstotni točki), glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko) in glede gospodarskega stanja v državi (prav tako za 1 odstotno točko). Rahlo se je poslabšal le kazalnik trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko).

Izboljšanje na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim majem pa se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov za 2 odstotni točki zvišala. Prav tako je bila višja od povprečja prejšnjega leta, in sicer za 3 odstotne točke.

Na letno rast kazalnika zaupanja so vplivala bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 10 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 6 odstotnih točk). Bolj pesimistična so bila njihova mnenja glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu (za 9 odstotnih točk). Kazalnik pričakovanje glede večjih nakupov je ohranil vrednost iz lanskega maja.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–maj 2023
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–maj 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, maj 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 16. majem 2023 odgovorilo 839 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.