Mnenje potrošnikov, marec 2023

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov na mesečni in na letni ravni nekoliko višja

Zaupanje potrošnikov se v začetku leta počasi izboljšuje, a ostaja na nizkih ravneh. Pričakovanja o gibanju cen v bližnji prihodnosti se znižujejo.

  • 23. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov boljše kot prejšnji mesec

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi s februarjem izboljšal za 1 odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bil za 11 odstotnih točk nižji.

K dvigu vrednosti kazalnika zaupanja na mesečni ravni so pripomogla bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi (za 4 odstotne točke) in finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki) ter boljše mnenje o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 1 odstotno točko). Bolj pesimistična so bila le pričakovanja o večjih nakupih (za 3 odstotne točke).

Rahlo izboljšanje tudi na letni ravni


V primerjavi s prejšnjim marcem se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov zvišala za 1 odstotno točko.

Med komponentami, ki ga sestavljajo, sta se izboljšali pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi (za 14 odstotnih točk) in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 8 odstotnih točk). Po drugi strani pa sta se poslabšala kazalnika trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (za 11 odstotnih točk) in pričakovanje glede večjih nakupov (za 8 odstotnih točk).

Zadnje leto postopno upada vrednost kazalnika gibanje cen v prihodnjih 12 mesecih; v primerjavi z vrednostjo v lanskem marcu je nižja za 39 odstotnih točk. To pomeni, da se število potrošnikov, ki pričakujejo višjo stopnjo inflacije, zmanjšuje. Preostali kazalniki so se na letni ravni večinoma poslabšali.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–marec 2023
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–marec 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, marec 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, marec 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 19. marcem 2023 odgovorilo 859 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.