Plače zaposlenih pri pravnih osebah, podrobni podatki, december 2022

Novo v podatkovni bazi SiStat: podatki o povprečni mesečni plači za december 2022 in za leto 2022

V podatkovni bazi SiStat so na voljo končni in podrobneje razčlenjeni podatki o povprečni mesečni plači za december 2022 in za leto 2022. Tam objavljamo tudi podatke o povprečni mesečni plači zaposlenih v invalidskih podjetjih za leto 2022.

  • 22. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na voljo končni, podrobnejši podatki o povprečni mesečni plači za december 2022 in za leto 2022

Podatki o povprečni plači za december 2022 in za leto 2022, ki so bili kot začasni predstavljeni v objavi Plače zaposlenih pri pravnih osebah, december 2022 dne 15. 2. 2023, so kot končni podatki in na podrobnejši ravni zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečna (mesečna) bruto plača za leto 2022 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača za 2022 je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.966,55 EUR), sledila je plača v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.948,04 EUR). Najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.436,94 EUR).

Povprečna (mesečna) plača za leto 2022 višja od slovenskega povprečja le v dveh statističnih regijah

Povprečna bruto plača za 2022 je bila višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 10,4 %) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,8 %).

Povprečna mesečna plača zaposlenih v invalidskih podjetjih nominalno višja, realno pa nižja kot prejšnje leto

Povprečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih za 2022 je znašala 1.574,83 EUR. Od plače za 2021 je bila nominalno višja za 5,9 %, realno pa nižja za 2,7 %. V neto znesku je znašala 1.059,15 EUR in je bila od plače za 2021 nominalno višja za 6,4 %, realno pa nižja za 2,2 %. Primerjava s povprečno plačo zaposlenih pri vseh pravnih osebah v Sloveniji za 2022 (ki je znašala 2.023,92 EUR bruto oz. 1.318,64 EUR neto) je pokazala, da je bila od te precej nižja (v bruto znesku za 22,2 % oz. v neto znesku za 19,7 %).

Podatki o povprečnih mesečnih plačah zaposlenih v invalidskih podjetjih so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.