Transport, december 2022

Več potniških vozil, potnikov in potniških kilometrov

Več potnikov je bilo prepeljanih z vsemi prevoznimi sredstvi. Tudi na letališču in v pristaniščih smo našteli več potnikov. Prav tako je bilo v avtobusnem in železniškem prevozu opravljenih več potniških kilometrov. Cestne mejne prehode je prevozilo več potniških vozil.

  • 15. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več potnikov v javnem linijskem prevozu

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 3,8 milijona potnikov oz. za 27 % več kot v prejšnjem decembru, avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu pa okoli 2,2 milijona potnikov oz. za 21 % več. Skupno je bilo z avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu opravljenih 40,3 milijona potniških kilometrov oz. v isti časovni primerjavi za 17 % več.

Približno enako število prvič registriranih novih osebnih avtomobilov

V Sloveniji je bilo decembra 2022 prvič registriranih okoli 6.800 cestnih motornih vozil ali za 4 % več kot leto prej. Izmed teh je bilo prvič registriranih skoraj 5.300 osebnih avtomobilov oz. za 8 % več. Od tega jih je bilo novih 2.500, kar je bilo na letni ravni približno enako.

Na cestnih mejnih prehodih več potniških vozil, a manj tovornih 

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 4,5 milijona potniških vozil, kar je bilo za 22 % več kot v prejšnjem decembru. Tovornih vozil je bilo 1 milijon oz. za 10 % manj.
 
V železniškem prevozu več potnikov in potniških kilometrov 

Vlaki so prepeljali 1,2 milijona potnikov oz. za 19 % več. Pri tem so opravili skoraj 60 milijonov potniških kilometrov, kar je bilo v primerjavi s prejšnjim decembrom za 22 % več.

Na letališču za okoli tretjino več potnikov 

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 60.500 potnikov. To je bilo za 34 % več kot decembra leto prej. Pretovorjenih je bilo skoraj 1.100 ton blaga oz. za 3 % manj.

V slovenskih pristaniščih več ladij, potnikov in pretovorjenega blaga

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 273 ladij, kar je bilo za 5 % več. Našteli so 18 potnikov, kar je bilo 10 potnikov več kot decembra 2021. V koprskem pristanišču so pretovorili 1,8 milijona ton blaga, kar je bilo za 14 % več.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
XII 2022I–XII 2022XII 2022
XII 2021 
I–XII 2022
I–XII 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)4)2.184,724.002,9120,7161,1
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4)40,3452117,3179,4
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)3.786,537.657,4127,3155,3
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)4.51165.163,9122,0132,9
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.002,715.567,990,4100,3
Prvič registrirana cestna motorna vozila6.843110.612104,191,5
Prvič registrirani osebni avtomobili5.26078.103107,788,5
Prvič registrirani novi osebni avtomobili2.50045.679100,485,5
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.240,714.898,1119,0125,6
Potniški kilometri (mio.)59,7835,1122,1154,2
Pristaniški promet
Potniki18103.672225,01.530,7
Blago (1.000 t)1.841,922.387,2114,1111,6
Ladje2733.623105,0121,2
Letališki promet
Potniki (1.000)60,5968,8133,7231,0
Blago (1.000 t)1,112,596,8109,5
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Razlike nastanejo zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od decembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.