Število živine, 1. december 2022

Upadanje števila prašičev se nadaljuje

Na začetku decembra lani smo redili približno 14.000 prašičev manj kot pred enim letom, perutnine za približno 674.000 več, goved pa za približno 18.000 manj.

  • 14. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Goved manj kot pred letom dni

V 2022 smo redili približno 465.000 goved ali v letni primerjavi za približno 4 % manj.

Mladih goved, starih do 1 leto, je bilo približno 149.000 ali za okoli 5 % manj kot leto prej (8.000 živali manj). Mladih goved, starih 1–2 leti, je bilo približno 130.000 ali za okoli 1 % manj (1.000 živali manj). Goved, starih več kot 2 leti, pa je bilo približno 186.000 ali za okoli 5 % manj (9.000 živali manj). 

Na vseh kmetijskih gospodarstvih skupaj smo redili približno 157.000 krav. To je na letni ravni za približno 8.000 ali 5 % manj.


Prašičev znova manj 

Vsa kmetijska gospodarstva skupaj so redila približno 202.000 prašičev, to je okoli 6 % ali 14.000 živali manj kot pred enim letom. Začasni podatki kažejo, da se je število prašičev v primerjavi z letom prej spet zmanjšalo in da se dolgoletno upadanje nadaljuje. V letu 2022 smo tako redili najmanj prašičev po letu 1991. Največji stalež prašičev je bil leta 2002, ko smo redili 656.000 prašičev.

Upada števila živali ni bilo v kategorijah 'pujski, do 20 kg – drugi', 'prašiči v pitanju – 50–80 kg' in 'plemenski prašiči nad 50 kg, breje plemenske svinje'. Pri teh se je stalež v primerjavi z letom prej povečal, in sicer za približno 27 %, 6 % oz. 2 %. Posledično je bila v letni primerjavi tudi kategorija 'pujski, do 20 kg – skupaj' (skupno približno 47.000 pujskov) večja za okoli 12 % (5.000 živali več), čeprav je bil znotraj te kategorije zaznan upad števila sesnih živali za okoli 2 %.

V vseh preostalih kategorijah pa je število živali upadlo, in sicer v kategoriji 'mladi prašiči, 20–50 kg' za okoli 23 % ali 9.000 živali (v njej je bilo skupno okoli 31.000 živali). V kategoriji 'prašiči v pitanju – skupaj' je bilo zaznati upad za okoli 7 % ali 9.000 živali (na okoli 110.000 prašičev), v kategoriji 'plemenske živali nad 50 kg – skupaj' pa za približno 6 % ali 1.000 živali (na približno 14.000 plemenskih prašičev).


Perutnine za približno desetino več 

Skupno smo redili približno 7.199.000 perutninskih živali ali približno 10 % oz. 674.000 živali več kot pred letom dni.

Število kokoši nesnic se je po začasnih podatkih zmanjšalo, in sicer za okoli 17 % (tj. približno 295.000 živali manj). Povečalo pa se je število najštevilnejše kategorije perutnine, pitovnih piščancev. Teh je bilo namreč približno 1.069.000 ali za okoli 27 % več kot 1. decembra 2021. 

Zmanjšalo se je tudi število puric in puranov, vendar ta kategorija v primerjavi s pitovnimi piščanci ni tako številna; bilo jih je približno 9.000 ali za okoli 9 % manj kot pred letom dni.


Pri drobnici ovc manj, koz več 

Število drobnice se je na skupni ravni zmanjšalo za približno 1 % oziroma točno 1.800 živali manj.

Ovc smo 1. decembra 2022 po začasnih podatkih skupno redili približno 117.000, kar je bilo za okoli 2.000 ali 2 % manj kot pred enim letom. Koz pa smo skupno redili okoli 26.000 ali za približno 1 % več.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Živina, 1. december, Slovenija
Živina, 1. december, Slovenija
1) - začasni podatki
Perutnina, 1. december, Slovenija
Perutnina, 1. december, Slovenija
1) - začasni podatki
Govedo, 1. december, Slovenija
Govedo, 1. december, Slovenija
1) - začasni podatki
Živina, 1. december, Slovenija
202120221)2022
2021
številoindeks
Govedo482.619464.82896,3
Prašiči215.713202.14893,7
Perutnina6.524.9817.199.237110,3
Ovce119.267117.19698,3
Koze25.68425.955101,1
1) - začasni podatki
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o številu živine za leto 2022 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 30. marca 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.