Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, december 2022

Kmetijski pridelki pri pridelovalcih dražji tako v decembru kot v 4. četrtletju

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se na letni ravni dvignile v povprečju za 26,9 %, njihova vrednost pa se je  zvišala za 20,0 %.

  • 14. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene živali in živalskih proizvodov pri pridelovalcih precej višje kot pred enim letom

Cene rastlinskih pridelkov so zrasle v povprečju za 14,5 %. Na zvišanje so vplivale predvsem višje cene žita (za 41,4 %), zelenjadnic, sadik in cvetja (za 20,7 %) ter krompirja (za 13,1 %). Povprečna cena vina je bila za 8,9 % višja kot v prejšnjem decembru, povprečne cene sadja pa so se znižale.

Živali in živalski proizvodi so se podražili za 35,9 %. Cene živalskih proizvodov so zrasle za 47,8 %. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se je na letni ravni zvišala za 56,0 %, povprečna cena jajc pa se je dvignila za 33,0 %.

Cene živali za zakol so bile višje za 22,3 %. Zvišanje je bilo najbolj opazno pri cenah prašičev (za 36,7 %), višje so bile tudi cene goveda in perutnine.

V 4. četrtletju cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih višje za skoraj četrtino 

Cene kmetijskih pridelkov so bile v 4. četrtletju za 24,9 % višje kot v istem četrtletju leto prej.
Rastlinski pridelki so se podražili za 12,5 %. Na zvišanje so najbolj vplivale cene žit, zelenjadnic in krompirja.

Cene živali in živalskih proizvodov so zrasle za 37,1 %. Izmed živali za zakol so se najbolj dvignile cene prašičev, in sicer za 34,3 %. Cena mleka je bila pri pridelovalcu v povprečju višja za 56,2 %. 

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov na letni ravni višja za petino

Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila za 20,0 % višja kot v prejšnjem decembru. Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja se je zvišala za 31,7 %. Vrednost odkupljenega mleka je zrasla za 51,0 % (predvsem zaradi višje odkupne cene), vrednost odkupljenih jajc pa za 21,6 %. Prav tako višje kot pred letom dni so bile vrednosti odkupljene živine (za 13,6 %) in perutnine (za 29,3 %). 
Zvišala se je tudi vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo. Po drugi strani pa je bila vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo za 43,2 % nižja kot pred enim letom, predvsem zaradi količinsko manjšega odkupa žit.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, mesečno
XII 2022
Ø 2015
XII 2022
XII 2021
KMETIJSTVO SKUPAJ162,26126,9
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic165,05132,2
RASTLINSKI PRIDELKI172,53114,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic192,58123,2
Žita 194,66141,4
Industrijske rastlinezz
Zelenjadnice, sadike in cvetje136,31120,7
  zelenjadnice136,43118,8
  sadike in cvetje135,79129,6
Krompir (vključno seme)374,70113,1
Sadjarstvo162,4487,3
Vino156,68108,9
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI156,62135,9
Živali za zakol133,33122,3
Živalski proizvodi179,37147,8
z statistično zaupno
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, četrtletno
X–XII 2022
Ø 2015
X–XII 2022
X–XII 2021
KMETIJSTVO SKUPAJ157,66124,9
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic164,57132,7
RASTLINSKI PRIDELKI161,98112,5
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic195,91123,1
Žita 217,49140,0
Industrijske rastline138,71114,7
Zelenjadnice, sadike in cvetje143,73121,7
  zelenjadnice144,66124,5
  sadike in cvetje141,96116,7
Krompir (vključno seme)356,10118,7
Sadjarstvo131,9291,4
Vino138,81104,9
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI154,32137,1
Živali za zakol131,43123,4
Živalski proizvodi176,68149,1
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
XII 2022XII 2022
XI 2022 
XII 2022
XII 2021
mio. EURindeks
SKUPAJ69,295,8120,0
Poljedelstvo3,732,056,8
Sadjarstvo in vinogradništvo8,3114,3108,8
Živinoreja56,9107,4131,7
Drugi rastlinski pridelki1) 0,289,0108,7
1) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2022 najkasneje 24. februarja 2023).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.