Plače zaposlenih pri pravnih osebah, december 2022

Nominalno povprečna plača na mesečni ravni nižja, na letni pa višja

Povprečna bruto plača za december je znašala 2.159,40 EUR. Od plače za november je bila nižja – nominalno za 3,8 % oz. realno za 4,0 %. Povprečna mesečna bruto plača za leto 2022 je znašala 2.023,92 EUR in je bila nominalno višja, realno pa nižja od plače za leto 2021.

  • 15. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Znižanje povprečne plače na mesečni ravni opaznejše v zasebnem sektorju

Povprečna bruto plača za december 2022 je znašala 2.159,40 EUR. Od plače za november je bila nižja, nominalno za 3,8 %, realno pa za 4,0 %. Povprečna neto plača je znašala 1.419,56 EUR in je bila od plače za november nominalno nižja za 4,1 %, realno pa za 4,3 %.

V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača znižala za 5,6 % (predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil, tj. 13. plač in božičnic), v javnem sektorju pa za 0,3 %. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila višja za 3,8 %.

Povprečna (mesečna) plača za leto 2022 nominalno višja, realno pa nižja

Povprečna plača za leto 2022 je znašala 2.023,92 EUR bruto oz. 1.318,64 EUR neto. Od plače za leto 2021 je bila nominalno višja (v bruto znesku za 2,8 % oz. v neto znesku za 3,8 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 5,5 % oz. v neto znesku za 4,6 %).

V primerjavi s plačo za 2021 je bila povprečna bruto plača za 2022 v zasebnem sektorju višja za 6,2 %, v javnem sektorju pa nižja za 2,5 % (v institucionalnem sektorju država se je znižala za 4,9 %). Na omenjeno gibanje plače so med drugim vplivali tudi ukrepi, povezani z epidemijo covida-19, ki so veljali v 1. polletju 2021.

Medletna nominalna rast povprečne (mesečne) plače za leto 2022 počasnejša kot v predhodnih letih

Pregled podatkov za obdobje 2018–2022 pokaže, da so se stopnje nominalne rasti povprečne bruto plače (glede na predhodno leto) v celotnem obdobju zviševale, vendar je bila rast v 2022 počasnejša kot v predhodnih letih. Realno je bila stopnja rasti povprečne bruto plače najvišja v 2020, najnižja pa v 2022, ko je bila negativna – razlog za to je bila višja povprečna letna stopnja inflacije.
Stopnje rasti povprečne mesečne bruto plače, Slovenija, letno povprečje / letno povprečje prejšnjega leta
Stopnje rasti povprečne mesečne bruto plače, Slovenija, letno povprečje / letno povprečje prejšnjega leta
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2022Ø I–XII 2022Ø X–XII 2022XII 2022
XI 2022
XII 2022
XII 2021
Ø I–XII 2022
Ø I–XII 2021
EURindeks
Bruto2.159,402.023,922.142,7396,2104,6102,8
Javni sektor2.445,312.293,292.408,5899,7104,797,5
  od tega sektor država2.439,362.294,352.379,21103,8104,495,1
Zasebni sektor2.031,971.903,812.024,2694,4104,7106,2
Neto1.419,561.318,641.405,6895,9106,2103,8
Javni sektor1.587,281.483,601.561,5399,5106,399,0
  od tega sektor država1.577,581.483,021.537,68103,8106,096,8
Zasebni sektor1.344,811.245,091.336,2394,2106,2106,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2022 bodo objavljeni 22. februarja 2023 v podatkovni bazi SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.