Indeksi cen inputov v kmetijstvu, december 2022

Cene inputov v kmetijstvu nižje le na mesečni ravni

Inputi v kmetijstvu so se v primerjavi z novembrom pocenili za 1,9 %, v 4. četrtletju 2022 pa so bili malenkost dražji kot četrtletje prej. Na mesečni ravni so se cene najizraziteje znižale v skupini energija in maziva.

  • 14. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene na mesečni ravni ponovno nižje …

Inputi v kmetijstvu so se na mesečni ravni pocenili že tretji mesec zapored, tokrat povprečno za 1,9 %. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se pocenili za 2,8 %, medtem ko so bili proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu nekoliko dražji (za 0,2 %).

Nižje cene smo zaznali v naslednjih skupinah: energija in maziva (za 8,5 %), gnojila (za 6,4 %) ter krmila (za 0,2 %).
Cene opreme se tudi decembra niso spremenile, medtem ko so se zgradbe v povprečju podražile za 0,8 %.

 … na letni ravni pa še visoke

V letu 2022 so se cene inputov v kmetijstvu zvišale povprečno za 17,4 %. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se podražili za 19,6 %, za investicije v kmetijstvu pa za 12,1 %.

Najbolj so se dvignile cene krmil in gnojil (prvih za 30,1% in slednjih za 21,7 %), za več kot 15,0 % pa so se podražili energija in maziva ter vzdrževanje zgradb.

Rahla rast cen na četrtletni ravni

V 4. četrtletju 2022 so bile cene inputov v kmetijstvu povprečno malenkost (za 0,1 %) višje kot v predhodnem četrtletju, po drugi strani pa so bile za približno petino (20,6 %) višje kot v istem četrtletju 2021.

Na četrtletni ravni so se najbolj podražili semena in sadike (za 7,0 %), sledila so krmila (za 4,1 %) ter vzdrževanje zgradb (za 3,8 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
XII 2022
Ø 2015 
XII 2022
XI 2022
XII 2022
XII 2021 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)153,0697,2119,6
Semena in sadike113,80100,0114,8
Energija; maziva136,6791,5116,0
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal234,1393,6121,7
Sredstva za varstvo rastlin125,53100,0111,2
Veterinarske storitve116,23100,0103,6
Krmila170,1799,8130,1
Vzdrževanje opreme119,20100,0110,7
Vzdrževanje zgradb149,93101,8118,9
Drugi proizvodi in storitve133,41102,1112,8
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)136,46100,2112,1
Oprema132,57100,0111,9
Zgradbe147,35100,8112,7
Skupaj (input 1 + input 2)147,9498,1117,4
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
X–XII 2022
    Ø 2015    
X–XII 2022
VII–IX 2022
X–XII 2022
X–XII 2021
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)156,4599,8124,0
Semena in sadike113,80107,0114,8
Energija; maziva142,4094,8119,0
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal253,6194,7138,0
Sredstva za varstvo rastlin125,53100,0111,2
Veterinarske storitve116,23100,0103,6
Krmila170,39104,1133,8
Vzdrževanje opreme119,01101,4111,1
Vzdrževanje zgradb148,00103,8120,7
Drugi proizvodi in storitve131,58101,9111,5
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)136,19101,2112,8
Oprema132,57101,7112,1
Zgradbe146,3399,7114,4
Skupaj (input 1 + input 2)150,20100,1120,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za referenčno leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov, za leto 2022 bodo ti objavljeni 28. februarja 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.