Mleko in mlečni izdelki, december 2022

Lani odkupljenega manj kravjega mleka

S kmetijskih gospodarstev je bilo lani odkupljenega za 2,3 % manj mleka kot leto prej. Tudi decembra je bil odkup mleka za 3 % manjši kot pred letom dni. Mlekarne so zmanjšale proizvodnjo vseh mlečnih izdelkov razen konzumnega mleka. 

  • 31. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Pri odkupu kravjega mleka v letni primerjavi še naprej upad

V 2022 je bilo odkupljenih okrog 575.000 ton kravjega mleka oz. za 2,3 % manj kot v predhodnem letu. Količinsko je odkup decembra lani znašal okoli 46.200 ton in je bil za 3 % manjši kot pred enim letom ter za 4,7 % večji kot v mesecu prej. Zaradi poletne suše tudi v prvih mesecih letošnjega leta pričakujemo nekoliko manjšo prirejo mleka kot v istem obdobju lani. 
 
Masla in konzumnega mleka na mesečni ravni občutno več

Povečanje pri proizvodnji masla (rast za več kot 57 %) in konzumnega mleka (za skoraj 32 %) je predvsem posledica majhne proizvodnje v novembru 2022. Mlekarne so proizvedle tudi več smetane (za 2 %). Zmanjšale pa so proizvodnjo drugih skupin mlečnih izdelkov: mleka v prahu za skoraj 51 %, sira za skoraj 11 % in tudi fermentiranih mlečnih izdelkov za več kot 7 %.  

Proizvodnja večine mlečnih izdelkov precej manjša kot pred letom dni

V primerjavi s prejšnjim decembrom je bilo mleka v prahu proizvedenega za več kot dve tretjini manj, sira za skoraj 21 %, smetane in masla za skoraj 12 % ter fermentiranih mlečnih izdelkov za več kot 3 % manj. Povečali so le proizvodnjo konzumnega mleka (za več kot 6 %). 

Podatke o letni proizvodnji v 2022 bomo podrobneje komentirali v objavi, ki izide 14. februarja 2023.

Rast odkupne cene mleka se nadaljuje

Mlekarne v EU so v prvih enajstih mesecih lani zbrale za 0,1 % manj kravjega mleka kot v primerljivem obdobju predhodnega leta in zmanjšale proizvodnjo vseh skupin mlečnih izdelkov razen smetane in posnetega mleka v prahu. Novembra je bila zbrana količina mleka za 1,9 % večja kot v istem mesecu leto prej. Odkupna cena mleka v EU se je zvišala že 22. mesec zapored, tokrat za 2,0 %, in je znašala 0,578 EUR/kg. V decembru je pričakovati rahel dvig cene, v januarju pa njeno znižanje.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
XII 21XI 22XII 22I–XII 21I–XII 22XII 22
XI 22 
XII 22
XII 21
I–XII 22
I–XII 21
tonestopnja rasti (%)
Skupaj47.66744.12146.215588.770574.9554,7-3,0-2,3
  slovenske mlekarne33.63629.32430.420415.913395.3913,7-9,6-4,9
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
XII 21XI 22XII 22I–XII 21I–XII 22XII 22
XI 22 
XII 22
XII 21
I–XII 22
I–XII 21
%stopnja rasti (%)
Maščoba4,304,274,314,164,170,90,20,2
Beljakovine3,493,513,533,413,400,61,1-0,4
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
XII 21XI 22XII 22I–XII 21I–XII 22XII 22
XI 22 
XII 22
XII 21
I–XII 22
I–XII 21
tonestopnja rasti (%)
Konzumno mleko13.83711.18114.706160.659149.58531,56,3-6,9
Smetana1.00887188911.98310.5062,0-11,8-12,3
Fermentirani mlečni izdelki3.5433.6903.42145.93646.322-7,3-3,40,8
Mleko v prahuzzzzz-50,8-67,4-21,3
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)3371892972.4672.26457,2-11,9-8,2
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.4991.3331.18815.71715.986-10,8-20,71,7
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni do 14. februarja 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.