Skupni indeks obsega proizvodnje, november 2022

Obseg proizvodnje večji kot mesec prej

Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih enajstih mesecih prejšnjega leta.

  • 31. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni dvig

Obseg proizvodnje je bil za 1,2 % večji kot v oktobru. K rasti so prispevale vse opazovane dejavnosti razen gradbeništva (upad za 3,4 %).

Na letni ravni rast najopaznejša pri gradbeništvu

V primerjavi s prejšnjim novembrom je bil obseg proizvodnje večji za 5,3 %. Najbolj je zrasel v gradbeništvu (za 44,0 %), upadel pa je le v industriji (za 3,6 %).

Na ravni prvih enajstih mesecev prav tako večji

V primerjavi s prvimi enajstimi meseci leta 2021 se je obseg proizvodnje povečal za 9,2 %. Tudi na tej ravni najizraziteje v gradbeništvu (za 30,9 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
XI 2022
X 2022
XI 2022
XI 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
XI 2022
Ø 2015
sprememba v %
Skupaj B–N1,25,39,240,9
B–D Industrija0,7-3,62,433,0
F Gradbeništvo-3,444,030,980,5
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,72,67,139,8
H–N Storitvene dejavnosti0,65,012,639,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo so začasni podatki lahko nadomeščeni z novimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.