Turistična potovanja domačega prebivalstva, 2022

V tujini na morsko obalo, v Sloveniji na podeželje

Lani so se prebivalci Slovenije odpravili na več kot 5 milijonov zasebnih potovanj, to je bilo za 7 % več kot leto prej. Nekaj več kot polovica teh potovanj je bila opravljena v tujini, največ na Hrvaškem.

  • 5. 6. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zasebnih potovanj več, na njih dve tretjini prebivalcev

Vsaj enega zasebnega potovanja se je udeležilo okoli 1,2 milijona ali 66 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, kar je bilo za 6 odstotnih točk več kot v letu 2021. Vseh zasebnih potovanj je bilo okoli 5,3 milijona, kar je bilo na letni ravni za 7 % več. 

Najpogostejši cilj zasebnih potovanj (možnih je bilo več odgovorov) je bila morska obala, in sicer pri 46 % vseh zasebnih potovanj. Sledila sta obisk mest (24 %) in podeželja (22 %). Pri največ takih potovanjih po Sloveniji sta bila cilja podeželje in zdravilišča, v tujini pa morska obala.

Šest od desetih potovanj v tujini bilo na Hrvaško 


48 % vseh zasebnih potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, 52 % pa v tujini. Na tistih v tujini so med nastanitvenimi objekti prevladovale druge najete nastanitvene zmogljivosti ter hoteli in podobni objekti, na zasebnih potovanjih v Sloveniji pa so prebivalci največkrat bivali pri sorodnikih in prijateljih. 

Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (60 % vseh tovrstnih potovanj), sledile so ji Italija (9 %), Bosna in Hercegovina (9 %) ter Avstrija (4 %).

Prenočitev za 15 % več kot leto prej

Turisti na zasebnih potovanjih so ustvarili skupno okoli 23 milijonov prenočitev ali za 15 % več kot leto prej in v povprečju prenočili 5-krat (v Sloveniji 2,7 prenočitve, v tujini 5 prenočitev). Povprečni dnevni izdatki so na takih potovanjih znašali okoli 207 EUR na turista (v Sloveniji 74 EUR, v tujini 207 EUR). Največ denarja je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu, in sicer povprečno 128 EUR na dan (v Sloveniji 97 EUR, v tujini 145 EUR), najmanj pa turist, ki je bil nastanjen v lastnem počitniškem bivališču (40 EUR; v Sloveniji 52 EUR, v tujini 40 EUR). 

Poslovnih potovanj za skoraj četrtino več 

Prebivalci Slovenije so se lani odpravili tudi na okoli 511.000 poslovnih oz. študijskih potovanj. To je bilo za skoraj četrtino (24 %) več kot leto prej. Poslovno potovanje v tujini je v povprečju trajalo 5,2 prenočitve, povprečni dnevni izdatki na turista pa so na takih potovanjih znašali okoli 143 EUR.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Zasebna potovanja po glavnih vrstah nastanitve, Slovenija, 2022
Zasebna potovanja po glavnih vrstah nastanitve, Slovenija, 2022
Cilj zasebnega potovanja, Slovenija, 2022
Cilj zasebnega potovanja, Slovenija, 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.