Demografski dogodki, 3. četrtletje 2022

Naravni prirast negativen, selitveni pa pozitiven

V 3. četrtletju 2022 je bil naravni prirast negativen (−361), selitveni pa pozitiven (2.176).

  • 30. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Živorojenih manj, umrlih več

Med julijem in septembrom 2022 se je rodilo 4.755 otrok, umrlo je 5.116 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 506 (10 %) nižje, število umrlih pa za 276 (6 %) višje kot v istem obdobju leto prej. 

Navadno je v 3. četrtletju naravni prirast pozitiven, začasni podatki za lansko leto pa kažejo spremembo. Tako se je tretjič v zadnjih 46 letih zgodilo, da je v opazovanem obdobju umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Naravni prirast je znašal −361; v enem letu se je njegova vrednost na 1.000 prebivalcev spremenila z 0,8 na −0,7.

Tako porok kot razvez manj

V 3. četrtletju lani je zakonsko zvezo sklenilo 2.735 parov ali 116 oz. 4 % manj kot v istem obdobju predhodnega leta, razvezalo pa se je 450 parov ali 21 oz. 4 % manj.

Notranjih selitev več

Registrirani sta bili 29.902 notranji selitvi ali za 4 % več kot v istem četrtletju 2021.

Selitveni prirast državljanov Slovenije negativen

V Slovenijo se je v opazovanem četrtletju priselilo 8.189 prebivalcev ali za 16 % več kot v istem obdobju leto prej. Odselilo se je 6.013 prebivalcev ali za 4 % več. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.885) je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov (4.128).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 2.564), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 388 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Tabela z najnovejšimi podatki o demografskih dogodkih je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Naravni prirast, Slovenija
Naravni prirast, Slovenija
1) Začasni podatki.
Demografski dogodki, Slovenija
VII–IX 2021VII–IX 20221)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni5.2619,94.7558,9
Umrli4.8409,15.1169,6
Naravni prirast4210,8–361–0,7
Priseljeni iz tujine7.05013,38.18915,4
Odseljeni v tujino5.77010,96.01311,3
Selitveni prirast1.2802,42.1764,1
Skupni prirast1.7013,21.8153,4
Sklenjene zakonske zveze2.8515,42.7355,1
Razvezane zakonske zveze4710,94500,8
Notranje selitve28.64553,929.90256,2
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2022 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 21. julija 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.