Eksperimentalna statistika: Mesečna stopnja anketne brezposelnosti, december 2022

Stopnja anketne brezposelnosti v decembru 2022 4,0-odstotna

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v decembru nižja kot v novembru 2022.

  • 30. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila v decembru 2022 4,0-odstotna, za 0,1 odstotne točke nižja kot v novembru 2022 in za 0,4 odstotne točke nižja kot v decembru 2021. 

Ocenjujemo, da je bilo v decembru 2022 brezposelnih približno 42.000 oseb, starih 15–74 let, od tega je bilo 54 % moških in 46 % žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila 4,0-odstotna, med ženskami pa 4,1-odstotna. 

Posodobljeni podatki o mesečni stopnji anketne brezposelnosti so na voljo tudi v podatkovni bazi SiStat.
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2015–december 2022
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti (15–74 let), Slovenija, januar 2015–december 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Mesečne ocene so eksperimentalne statistike. Ocenjene so z modelom, zato so manj zanesljive in zanje velja previdna uporaba.

Od prvega četrtletja 2021 uporabljamo v raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo (na podlagi katerega pripravljamo mesečne ocene) prenovljen vprašalnik in prenovljeno metodologijo. Spremembe so predvsem posledica sprejetja nove Krovne uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko v zvezi z osebami in gospodinjstvi na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci ter njenih izvedbenih in delegiranih aktov.

Ključne spremembe, ki vplivajo tudi na izkazane statistike, se nanašajo na definicije ciljne populacije, gospodinjstva in delovno aktivnih.

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.