Digitalizacija gostinskih nastanitvenih dejavnosti, 2022

Pri ponujanju kratkoročnih nastanitev ključna prisotnost na internetu

Podjetja v dejavnostih I55 so se pri digitalizaciji srečevala s pomanjkanjem kadrov ali znanja in finančnih sredstev. V 2021 jih je 27 % ponujalo izobraževanje za pridobitev digitalnih veščin, 77 % pa jih je ustvarilo prihodek z rezervacijami prek spleta. Vsa so bila prisotna na družbenih medijih.

  • 19. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več kot dve tretjini zaposlenih in samozaposlenih z dostopom do interneta za službene namene

Digitalizacija turizma je ključna z vidika njegove konkurenčnosti in dviga dodane vrednosti. Hkrati bo spodbudila njegovo trajnostno preobrazbo. V kolikšnem obsegu podjetja z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi, aktivna v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (I55 po SKD 2008), uporabljajo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter s kakšnimi izzivi se srečujejo pri digitalizaciji poslovanja?

Dostop do interneta za službene namene je imelo v opazovanih dejavnostih 70 % zaposlenih in samozaposlenih (v EU-27: 56 %). 35 % zaposlenih in samozaposlenim je bila dodeljena prenosna naprava (npr. prenosni računalnik, pametni telefon), ki je omogočala dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij (v EU-27: 23 %). 42 % podjetij je izvajalo sestanke na daljavo, npr. prek programov MS Teams, Webex, Zoom (v EU-27: 40 %).

Izobraževanja za izpopolnitev ali pridobitev digitalnih veščin nudila več kot četrtina podjetij

Desetina podjetij je zaposlovala strokovnjake za IKT (v EU-27: 14 %). V 2021 je 7 % podjetij zaposlilo ali poskušalo zaposliti te strokovnjake (v EU-27: 6 %). Pri tem so se vsa srečala s težavo – pri 89 % se je prijavilo premalo kandidatov.

27 % podjetij je v 2021 ponudilo izobraževanje (notranje ali zunanje) za izpopolnitev ali pridobitev veščin (znanj) iz uporabe IKT (v EU-27: 17 %) – 7 % zaposlenim strokovnjakom za IKT (v EU-27: 6 %) in 26 % drugim zaposlenim (v EU-27: 16 %).

93 % podjetij je zaposlilo ali poskušalo zaposliti nove sodelavce, od teh jih je 56 % v razpisu navedlo med zahtevami tudi obvladovanje digitalnih veščin in znanj. Petina podjetij v dejavnosti I55 je imela v sistemizaciji delovnih mest za vsako izmed teh opredeljene potrebne digitalne veščine oz. znanja, 35 % za določena delovna mesta, 41 % podjetij jih tega ni imelo določeno za nobeno delovno mesto, 4 % pa jih ni imelo sistemizacije.

Družbene medije uporabljajo vsa podjetja

V 2022 je 70 % prebivalcev EU, starih 16–74 let, iskalo informacije o izdelkih ali storitvah prek interneta (v Sloveniji tri četrtine) in 58 % jih je sodelovalo na družbenih medijih (63 % v Sloveniji). Internet je ključen za širjenje informacij o turističnih destinacijah in ponujanje storitev po vsem svetu.

Spletno stran je imelo 91 % podjetij v opazovanih dejavnostih, 72 % jih je na njej omogočalo tudi oddajo rezervacije, pri 83 % je bila spletna stran večjezična.

Družbene medije so v 2021 uporabljala vsa podjetja (v EU-27: 87 %). Vsa so imela profil na družbenih omrežjih, npr. Facebooku (v EU-27: 86 %), 75 % jih je imelo profil na spletnih straneh za delitev multimedijskih vsebin, npr. na YouTubu, Instagramu (v EU-27: 54 %), in 22 % profil na mikroblogu, svoj blog npr. na Twitterju, Blogspotu (v EU-27: 18 %).

Spletne rezervacijske platforme pomembne za ponujanje storitev in oglaševanje

Tehnološki napredek in digitalizacija sta temeljito spremenila poslovanje podjetij, ki ponujajo kratkoročne nastanitve. Rezervacija prenočitev se je prenesla na splet – prek lastne spletne strani ter predvsem e-tržnic oz. spletnih rezervacijskih platform, ki so postale pomembne tudi z vidika oglaševanja storitev.

V 2021 je 77 % podjetij v dejavnostih I55 ustvarilo prihodek s spletno prodajo – prejetimi rezervacijami prek interneta (v EU-27: 73 %): 61 % prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja (v EU-27: 66 %) in 77 % prek spletnih rezervacijskih platform (v EU-27: 65 %).

Podjetja so leta 2021 s spletno prodajo ustvarila 18,2 % svojega prihodka (brez DDV): 8,1 % prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja in 10,1 % prek spletnih rezervacijskih platform. 10,8 % prihodka je bilo ustvarjenega s prejetimi rezervacijami iz Slovenije, 6,0 % iz držav članic EU in 1,4 % iz drugih držav.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihStoritve računalništva v oblaku najema več kot polovica podjetij

Poleg digitalizacije postopka prodaje je pomembna digitalizacija internih poslovnih procesov. ERP, informacijski sistem za vodenje poslovanja podjetja, ki združi podatke iz različnih oddelkov na enem mestu, je uporabljalo 46 % podjetij, CRM, ki krepi komunikacijo s strankami, omogoča sledenje njihovim potrebam in pripomore k lažjemu reševanju njihovih zahtevkov, pa 40 % podjetij.

86 % podjetij je v 2021 pošiljalo elektronske račune v standardizirani strukturi, primerne za avtomatizirano obdelavo (e-račune). Največ podjetij, 64 %, jih je poslalo manj kot 10 % vseh poslanih računov kot e-račune.

58 % podjetij je v 2021 najemalo storitve računalništva v oblaku (v EU-27: 42 %) – med najpogosteje najetimi storitvami sta bila e-poštni predal (40 %) ter programska rešitev ERP v oblaku (33 %).

Več kot desetina podjetij obvešča zaposlene o varni uporabi IKT z obveznimi tečaji ali obveznim ogledom gradiva

Z digitalizacijo poslovanja in uporabo interneta se pojavljajo nove nevarnosti, zato morajo podjetja poskrbeti za kibernetsko varnost. Pri tem je ključno izobraževanje zaposlenih o varni uporabi IKT. Polovica podjetij je obveščala svoje zaposlene o njihovih obveznostih v zvezi z varno uporabo IKT (v EU-27: 61 %). 36 % jih je to zagotavljalo s prostovoljnim izobraževanjem ali z informacijami, razpoložljivimi v podjetju, npr. z informacijami na intranetu (v EU-27: 43 %), 25 % s pogodbo, npr. v pogodbi o zaposlitvi (v EU-27: 31 %), in 11 % z obveznimi tečaji ali obveznim ogledom gradiva (v EU-27: 21 %).

44 % podjetij je imelo dokument(e) o varnostnih ukrepih, praksah ali postopkih za varno uporabo IKT oz. je imelo vzpostavljeno politiko varovanja informacij (v EU-27: 34 %).

96 % podjetij pa je uporabljalo varnostne ukrepe ali postopke za varno uporabo IKT (v EU-27: 95 %).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihPomanjkanje kadrov ali znanja in finančnih sredstev glavna težava pri digitalni transformaciji

Digitalno strategijo za poslovno preoblikovanje poslovanja je imelo 31 % podjetij v dejavnostih I55 (v 2021: 14 %).

61 % podjetij so pri digitalni preobrazbi poslovanja ovirale različne težave (v 2021: 74 %): 48 % se jih je srečalo s pomanjkanjem ustreznih kadrov ali znanja, 47 % s pomanjkanjem finančnih sredstev, pri 31 % vodenja podjetja ali poslovanja v podjetju ni bilo mogoče hitro prilagajati spremembam v okolju, npr. ni bilo mogoče eksperimentirati z uporabo digitalnih tehnologij, 22 % se jih je spoprijemalo s tem, da so vodilni kadri v podjetju, odgovorni za ključne procese, pomanjkljivo poznali zmožnosti digitalnih tehnologij, 20 % s težavo, da poslovni procesi znotraj podjetja niso bili povezani, v 16 % podjetij pa zaposleni ali vodilni v podjetju niso kazali pripravljenosti za tovrstne spremembe.

V 27 % podjetij je digitalna preobrazba potekala brez težav, 38 % pa jih je menilo, da ta ni bistvena (relevantna) za uspešno poslovanje podjetja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi. Podjetje lahko sestavlja več lastniško povezanih pravnih enot, če na trgu delujejo kot eno samostojno podjetje.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.