Mnenje potrošnikov, januar 2023

Potrošniki leto začeli slabo razpoloženi

Vrednost kazalnika zaupanja se je po treh mesecih rasti ob koncu prejšnjega leta tokrat znižala. Upad smo zaznali tudi na letni ravni.

  • 20. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot prejšnji mesec

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi z decembrom poslabšal za 4 odstotne točke in bil 13 odstotnih točk nižji od dolgoletnega povprečja.

Na mesečni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk, preostali kazalniki (pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu, glede gospodarskih razmer v državi in glede večjih nakupov) pa vsak za 3 odstotne točke.

Na letni ravni prav tako upadlo

V primerjavi s prejšnjim januarjem se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 11 odstotnih točk.

Tudi na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi prav tako za 13 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 11 odstotnih točk in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 6 odstotnih točk.

Višja pričakovanja glede izboljšav v stanovanju

Pričakovanja potrošnikov glede obnove stanovanja so se v primerjavi z oktobrom 2022 izboljšala za 4 odstotne točke. Izboljšala so se še pričakovanja glede nakupa avtomobila (za 1 odstotno točko), pričakovanja glede nakupa ali gradnje stanovanj pa so se poslabšala (za 1 odstotno točko).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–januar 2023
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–januar 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2023
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 15. januarjem 2023 odgovorilo 918 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.